Yağ İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Yağ Geçen

0
Advertisement

İçinde yağ kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Yağ hakkında atasözleri ve deyimler.

Yağ İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Yağ İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “abdalın yağı çok olursa gâh borusuna çalar, gâh gerisine”
  varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.
 • “arık etten yağlı tirit olmaz”
  değersiz kişiden yararlı iş, verimsiz tarladan bol ürün beklenmez.
 • ” balı dibinden, yağı yüzünden”
  değerleri derinleştikçe artan veya değerleri yüzeyde kalan insanlar vardır.
 • “çobanın yağı çok olursa çarığına sürer”
  varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.
 • ” kasap, yağı bol bulunca gerisini yağlar”
  elinde kendisine gerekli olandan fazla şey bulunan kimse, bunu gereksiz yere savurup telef eder.
 • “od ile su, dilsiz yağıdır”
  yangın ve sel felaketi tıpkı düşman gibidir, sessizce, haber vermeden gelir.
 • ” pehlivan, kispetinin yağından bellidir”
  bir insanın işini bilip bilmediği çalışma biçiminden anlaşılır.
 • “yağına kıymayan çöreğini yoz (kuru) yer”
  bir iş için gerektiği kadar fedakârlıkta bulunmayan kişi sonucun kusurlarını hoş görmelidir.
“Abdal Ata Binince Bey Oldum Sanır Şalgam Aşa Girince Yağ Oldum Sanır” Anlamı

Arka plan kaynak: pixabay.com

Bazı insanlar vardır; kendi durumları ve öz değerleri hakkında herhangi bir fikre sahip değillerdir. Veya kendilerinde üstün bir cevher ve değer olduğunu vehmederler. Bunlar, herhangi bir rastlantıyla bir mevkiye gelince şaşırırlar, ne oldum budalası olurlar. Kendilerini bulundukları mevkiye göre değerlendirmeye kalkarlar, birtakım yapmacık pozlar ve tavırlar takınırlar. Tabii yakıştıramazlar ve hemen göze batarlar, işleri birbirine karıştırıp çevrenin alay, öfke ve antipatisini kazanırlar.

Kişi, önce kendini ve haddini bilmelidir. Rastlantı da olsa mevki, kişilerin öz değerlerini ve kişilik yapılarını ortaya çıkaran bir sınavdır. Bu bakımdan Sophocles‘in «Bir insan iktidar sahibi olmadan kalbi, zekâsı ya da gücü hakkında hüküm verilmez» sözü çok doğru ve anlamlıdır.

Yağ İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Yağ İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ” bir eli yağda bir eli balda (olmak)”
  varlık ve bolluk içinde (olmak): Onlara göre bir eli yağda bir eli balda olan babam için dünyalık hiç bir sıkıntı ve tasa olmamak lazımdı. -K. Bilbaşar.
 • “(birinde) hoşafın yağı kesilmek”
  söyleyecek söz, verecek karşılık veya yapacak bir şey bulamayacak bir duruma düşmek.
 • “(birine) yağcılık etmek”
  gereksiz biçimde övmek, dalkavukluk etmek.
 • ” don yağı gibi”
  konuşmayan, hareketsiz (kimse).
 • “don yağının tortusu gibi kalmak (oturmak)”
  çevresindekilerle iletişim kurmadan ilgisiz ve donuk kalmak
 • ” içinin yağı erimek”
  telaş veya kaygı ile üzülmek: İçimizin yağı eridiği hâlde umursamadığımızı göstermek için kendimizi cendereye soktuğumuz yıllar… -H. Taner.
 • “kandilin yağı tükenmek”
  hayat sona ermek, ölmek.
 • “kendi yağıyla kavrulmak”
  elinde bulunanla geçinip kimseye muhtaç olmamak: Fakat durup dururken, kendi yağıyla kavrulan bir genç kız namusuna bu kadar namussuzca iftira olur mu? -E. İ. Benice.
 • “tabanları yağlamak”
  alay 1) uzak bir yere yayan gitmeye hazırlanmak; 2) hızlıca koşmak, kaçmak: En iyisi, çantayı da tabancayı da atıp tabanları yağlamaktı. -T. Buğra.
 • “yağa bala batırmak”
  bol bol yedirip içirmek, çok iyi ağırlamak.
 • ” yağlayıp ballandırmak”
  çok överek anlatmak.
 • “yağlı ballı olmak”
  araları çok iyi olmak, içli dışlı olmak.
 • ” yağlı kapıya konmak”
  rahat, sıkıntısız bir yere girmek, geçimini başkasının üstüne yıkmak: Kondu, namussuz, yağlı kapıya, diye, hasedini belli ediyordu. -H. Taner.
 • “yüreğinin yağı (yağları) erimek”
  1) çok üzülmek; 2) çok korkmak.

Advertisement

Leave A Reply