Yaratılış Görüşü Nedir? Nasıldır? Yaratılışçılık Düşüncesi Nedir?

0
Advertisement

Hayatın başlangıcı ile ilgili olan görüşlerden Yaratılış Görüşü nasıldır? Yaratılış görüşünün özellikleri, hakkında bilgi. Yaratılışçılık ne demek?

Yaratılışçılık

Kaynak: pixabay.com

Yaratılış Görüşü;

Yaratılış görüşünde, bütün canlı çeşitleri ayrı ayrı yaratılmıştır. Bu canlılar, ilk yaratıldıkları günden beri bazı değişmeler geçirmiş olmakla beraber, tamamen başka türlere dönüşmemişlerdir. Değişmeler, sadece o türün değişme sınırları içinde kalmıştır. Bu türün populasyonu içinde görülen böyle değişmelere “varyasyon” adı verilir.

Yaratılış görüşünde, bir de dünyayı saran tufan hadisesinden bahsedilmektedir. Jeolojik devirler boyunca meydana gelen birikintilerde bulunmuş fosiller, bir zamanlar kitle halinde ölümlerin meydana geldiğini ispatlamıştır. Dinozorların yeryüzünden bir anda silinmiş olması, buna güzel bir örnektir.

Dünyanın ilk yaratılışı, insanlar tarafından gözlenemeyen tek ve tekrarlanamaz bir olaydır.

Yaratma olayı yalanlanamaz. Çünkü, günümüzde yaratma olayı, her saniye devam etmektedir. İnsan, kendi varlığı üzerinde biraz düşünürse, bir yaratıcının varlığını ancak o zaman idrak edebilir. İslâm’a göre, kâinat ve kâinattaki bütün varlıklar ALLAH tarafından yaratılmıştır. Bu yaratma bir anda olabileceği gibi, belli kanunlar doğrultusunda yavaş yavaş da olabilir. Meselâ toplu iğne başı büyüklüğündeki bir insan zigotundan fetüsün teşekkül etmesi ve bunun da akıl almaz şekilde düzenli farklılaşmalar geçirdikten sonra, çocuk olarak doğması, yaratma olayına güzel bir misâldir.

Advertisement

Özetle belirtecek olursak, yaratılış görüşüne göre kainattaki bütün canlı ve cansız varlıklar “bir yaratıcı” tarafından yaratılmıştır. Yaratılış görüşünü savunan bilim adamları, kâinatın çok ince bir düzen içinde işlediğini, bu düzenin kendiliğinden ve tesadüfen oluşamayacağını belirtmektedirler. Gerçekten kâinatta hiçbir şey durup dururken kendiliğinden oluşmaz. Günümüzde, biyoloji ile ilgili birçok bilim adamı, hayatın çeşitliliğini, bir hücre içinde geçen hayat olaylarının olağanüstü intizamını ve kâinatın çok ince bir düzenle işlediğini görerek, Allah’ın varlığını idrak ettiklerini belirtmişlerdir.

Hıristiyanlık Dİninde Yaratılışçılık

Yaratılışçılık, evrenin ve yaşamın ilahi yaratımın somut eylemlerinden kaynaklandığına dair dini inançtır.

Genç Dünya yaratılışçıları için bu, Tekvin yaratılış anlatısının (İncil’in İlk Kitabı) gerçek bir İncil yorumunu ve bilimsel evrim teorisinin reddini içerir. Evrimci düşünce tarihi 18. yüzyıldan itibaren gelişirken, İbrahimi dinleri ve Tekvin’i Batı kültüründe gelişen biyoloji ve diğer bilimlerle uzlaştırmayı amaçlayan çeşitli görüşler. Bu türlerin ayrı ayrı yaratıldığını savunanlar (1857’de Philip Gosse gibi), Charles Darwin ve arkadaşları arasındaki özel yazışmalarda okunduğu gibi, genellikle “yaratılış destekçileri” ama aynı zamanda “yaratılışçılar” olarak adlandırılıyordu. Yaratılış -evrim tartışması alevlenirken, “evrim karşıtları” tabiri yaygınlaştı.


Leave A Reply