Yeniçeri Ocağı Hakkında Kısa Bilgi

0

Osmanlı ordusunun bir dönem en önemli unsuru olan yeniçerileri ile ilgili kısa bilgiler.

Yeniçeriler

Advertisement

II. Murat Dönemi’nde kurulmuş olan bu ocak, Osmanlı ordusunun en disiplinli bölümünü oluşturmuştur. Bazı özellikleri şunlardı:

✓ Devşirme asıllıydılar.

✓ Ulufe denilen maaş alırlardı.

✓ Yaya askerlerdi.

Advertisement

✓ Askerlik dışında başka bir işle uğraşmaları yasaktı.

✓ Emekli olana kadar evlenmezlerdi.

XVII. yüzyılda devşirme sistemi gözardı edilerek gerekli eğitimleri almayanların ocağa alınması, ve dünyadaki askeri gelişmelerin izlenememesi nedeniyle zamanla önemini yitirmiştir. XVII. yüzyıldan itibaren çok sayıda isyana neden olan bu ocak II. Mahmut tarafından 1826’da kaldırılmıştır.


Leave A Reply