Yenişehirli Avni Kimdir?

0
Advertisement

XIX. Yüzyıl Türk edebiyatının temsilcilerinden birisi olarak kabul edilen Yenişehirli Avni ile ilgili bilgiler. Yenişehirli Avni kimdir eserleri nelerdir?

Yenişehirli AvniYENİŞEHİRLİ AVNÎ (1827 – 1884)

Bugün topraklarımızın dışında kalan Balkanlardaki kültür şehirlerimizden Yenişehir’de doğmuştur.

İstanbul’a geldikten sonra çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Bir ara divan kâtibi olarak Bağdat’a gitmiştir. İstanbul’a döndükten sonra eşini ve oğlunu arka arkaya yitirmesi üzerine ömrünün geri kalan kısmını maddi ve manevi sıkıntılar içinde geçirmiştir.

Özel bir eğitim görmüş, iki yabancı dil bilmektedir. Batı edebiyatını kaynaklarından incelemiştir.

XIX. yüzyıl klasik Türk edebiyatı temsilcilerindendir. Mevleviliği benimsemiştir. Son derece alçak gönüllü bir şairdir.

Advertisement

Eserlerinde tasavvufi konular ağırlıktadır. Tanzimat şairlerinin, hatta Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın hayranlığını kazanan bir şiir ustasıdır. Divan, Mesnevî Tercümesi ve Âb-nâme gibi eserleri vardır.


Leave A Reply