Yozgat İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Yozgat İl Kodu nedir? Yozgat İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Yozgat il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

YOZGAT TRAFİK (PLAKA) KODU —— 66 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

YOZGAT TELEFON KODU ———- 354

YOZGAT POSTA KODU ———— 66000

Yozgat İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)
Yozgat İlçeleri Posta Kodları;

*Akdağmadeni posta kodu : 66300

 • Akdağmadeni Akdağmadeni: 66300
 • Akdağmadeni Belekçahan: 66300
 • Akdağmadeni Köyler: 66300
 • Akdağmadeni Oluközü: 66300
 • Akdağmadeni Umutlu: 66300

*Aydıncık posta kodu : 66510

 • Aydıncık Aydıncık: 66510
 • Aydıncık Baydiğin: 66510
 • Aydıncık Kazankaya: 66560
 • Aydıncık Köyler: 66510

Aydıncık; Yozgat ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. İlin kuzeydoğusunda; güney ve doğudan Çekerek, batıdan Çorum’un Alaca, kuzeyden Çorum’un Ortaköy ve Tokat’ın Zile ilçeleriyle çevrilidir. İlçe toprakları dalgalı yayla düzlükleriyle kaplıdır. Yükselti kuzeyde Çekerek Irmağı vadisi yönünde azalır. Çekerek Irmağı, Tokat’tan ilçe sınırlarına girer ve kuzeybatıdan Çorum’a geçer. Karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 8-9°C, yağış tutarı 350-400 mm’dir. Bozkır bitkileri ve meşe ağaçlarıyla kaplı alanlar doğal bitki örtüsünü oluşturur. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma, armut yetiştirilir. Koyun, keçi ve sığır beslenir.

Çekerek Irmağı Vadisi yamaçlarında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 117 km uzaklıktadır. Daha önce Çekerek ilçesi’ne bağlı bucakken 9 Mayıs 1990’da ilçe yapıldı.

*Boğazlıyan posta kodu : 66400

 • Boğazlıyan Boğazlıyan: 66400
 • Boğazlıyan Köyler: 66400
 • Boğazlıyan Yamaçlı: 66475

*Çandır posta kodu : 66620

 • Çandır Çandır: 66620
 • Çandır Köyler: 66620

Çandır; Yozgat ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 4 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Sarıkaya, güneyden Boğazlıyan, doğudan Çayıralan ve Kayseri’nin Felahiye ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağlık ve yayla düzlükleriyle kaplıdır. Kuzeydeki Gevencik Dağı’nda yükselti 1.607 m’ye ulaşır. Karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 8-9°C, yağış tutarı 550 mm’dir. Karaçam, sarıçam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlar ve bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, fasulye, nohut, şekerpancarı, elma, üzüm, armut yetiştirilir. Koyun, keçi ve sığır beslenir. İlçe merkezi il merkezine 145 km uzaklıktadır. Daha önce Çayıralan İlçesi’ne bağlı bir bucakken 9 Mayıs 1990’da ilçe oldu.

*Çayıralan posta kodu : 66600

 • Çayıralan Curalı: 66600
 • Çayıralan Çayıralan: 66600
 • Çayıralan Çokradan: 66600
 • Çayıralan Konuklar: 66600
 • Çayıralan Köyler: 66600

*Çekerek posta kodu : 66500

 • Çekerek Çekerek: 66500
 • Çekerek Köyler: 66500

Çekerek Yozgat ili’ne bağlı ilçe ve merkezi. 43 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; doğudan Kadışehri, batıdan Çorum, güneyden Sorgun ve Akdağmadeni ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

Bozok Yaylası üzerinde yükseltileri 700-1.900 m arasında değişen ilçe topraklarının doğusunda, Deveci Dağları’ nın batı uzantıları yer alır. İlçenin en önemli ırmağı olan Çekerek Suyu’ndan sulamada yararlanılır. Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanır. Çekerek Suyu’nun suladığı tarım alanlarında buğday, arpa, mercimek, fasulye, nohut, şeker pancarı ve ayçiçeği yetiştiriciliği; meyvecilik (üzüm, elma, armut) yapılır. İlin en çok ayçiçeği üreten ilçesidir. Hayvan besiciliği yaygındır.

Çekerek Suyu’nun 5 km doğusunda, Dağnı Dağı’nın doğu eteklerinde, deniz düzeyinden 970 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 90 km uzaklıktadır. 1944’te ilçe oldu.

*Kadışehri posta kodu : 66540

 • Kadışehri Halıköy: 66540
 • Kadışehri Kadışehri: 66540
 • Kadışehri Köyler: 66540

Kadışehri; Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 29 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; güneyden Akdağmadeni, batıdan Çekerek, kuzeyden Çorum’un Zile, doğudan Artova ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının kuzeyi Deveci Dağları, güneyi Çekerek Irmağı vadisi ile kaplıdır. Çekerek Irmağı geniş bir vadi tabanı oluşturarak ilçenin güneyinden geçer. Karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 9°C, yağış tutarı 438 mm’dir. Meşe ağaçlan ve bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Dere boylarında kavak ve söğüt kümeleri görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, fasulye, nohut, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma, armut yetiştirilir. Koyun, keçi ve sığır beslenir.

*Saraykent posta kodu : 66320

 • Saraykent Köyler: 66320
 • Saraykent Ozan: 66320
 • Saraykent Saraykent: 66320

Saraykent; Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 8 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Kadışehri, güneyden Sarıkaya, doğudan Akdağmadeni, batıdan Sorgun ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağlar ve yayla düzlükleriyle kaplıdır. Kuzeybatıda uzanan Bozok Yaylası’nın bir bölümü ilçe sınırlarına girer. Karasal iklim egemendir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 8°C, yağış tutarı 500 mm’dir. Meşe, karaçam, sarıçam ormanlarıyla bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, mercimek, fasulye, nohut, şekerpancarı, üzüm, elma, armut yetiştirilir. Koyun, keçi ve sığır beslenir. Daha önce Akdağmadeni İlçesi, Karamağara Bucağı’na bağlı bir yerleşim yeriyken aynı bucağa bağlı 25 köy, Merkez Bucağı’na bağlanmak ve Karamağara Bucağı’nın merkezi olan Saraykent merkez olmak üzere 9 Mayıs 1990’da ilçe yapıldı.

Advertisement

*Sarıkaya posta kodu : 66650

 • Sarıkaya Babayağmur: 66650
 • Sarıkaya Karayakup: 66650
 • Sarıkaya Köyler: 66650
 • Sarıkaya Sarıkaya: 66650
 • Sarıkaya Yukarısarıkaya: 66650

Sarıkaya; Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Hasbek), 59 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Sorgun ve Saraykent, doğudan Çayıralan, güneyden Boğazlıyan, batıdan Şefaatli ve Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

Yüzey şekilleri, genelde yüksek yayla düzlüklerinden ve bu düzlükler üzerindeki tepelerden oluşur. En yüksek nokta, güneybatıda Bambal Tepe’dir (1.694 m). Kuzey ve doğuda yükselti 1.500 m’yi bulur. 1.000 m dolayındaki düzlükler, Bozok Yaylası’nın uzantılarıdır. Yamaçlardan inen sular, Delice Çayı’nı besler. İklim karasaldır. Kışlar çok soğuk ve yağışlı, yazlar çok sıcak ve kurak geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 9 °C, yağış tutan 400 mm’dir. İlçenin doğusunda, Saraykent’te komşu sırtlar üzerinde karaçam, sarıçam, meşe ağaçlarından oluşan ormanlar görülür. Yazın kuruyan bozkır bitkileri, doğal bitki örtüsüne egemen olur. Irmak boylarında kavak ve söğüt ağaçlan yetişir. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan, üzüm, elma, armut yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Koyun beslenir. Demir ve kuvarsit yatakları vardır. Tarım ve hayvan ürünlerinin ticareti yapılır. Bir çay yatağında, Kayseri-Yozgat Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.335 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 80 km uzaklıktadır.

*Sorgun posta kodu : 66700

 • Sorgun Araplı: 66760
 • Sorgun Bahadın: 66700
 • Sorgun Belencumafakılı: 66700
 • Sorgun Çiğdemli: 66720
 • Sorgun Doğankent: 66740
 • Sorgun Eymir: 66760
 • Sorgun Köyler: 66700
 • Sorgun Sorgun: 66700

Sorgun; Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 98 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzeyden Çekerek, doğudan Akdağmadeni, güneyden Sarıkaya, batıdan Merkez, kuzeybatıdan Çorum’un Alaca ilçeleriyle çevrilidir.

Doğu, kuzey ve batıdan dağlarla çevrili ilçe topraklarının, orta bölümü ve güneyde hafif dalgalı düzlüklere geçilir. Kuzeyde yükselti 1.500 m’nin üzerindedir. bu alan, Bozok Yaylası’nın bir bölümüdür. Beşik Tepe (1.515 m), Halilbaba Tepesi (1.641 m) başlıca yükseltilerdir. Yükselti, vadi tabanlarında 900 m’ye düşer. Yeşilırmak’ın önemli kollarından Çekerek Suyu, doğu ve kuzeydeki yamaçlardan, Kızılırmak’ın kolu Delice Çayı, güneydeki yamaçlardan inen sularla beslenir. Delice Çayı’nı besleyen kollarda en önemlisi, Şefaatli yakınlarından Kanak Çayı adını alan Sorgun Çayı’dır. İlçe yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklimin etkisi altındadır. Düz alanlarda yayılan bozkır bitkileriyle dağlarda görülen meşe, ardıç, çam ormanları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, mercimek, nohut, şekerpancarı, patates, soğan, üzüm, elma, armut, başlıca tarımsal ürünlerdir. Yaylada koyun, keçi, alçak bölgelerde sığır beslenir. Kuvarsit, linyit yatakları vardır. Düz bir alanda, Yozgat-Sivas Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.200 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 35 km uzaklıktadır.

*Şefaatli posta kodu : 66800

 • Şefaatli Köyler: 66800
 • Şefaatli Şefaatli: 66800

Şefaatli; Yozgat İli’ne bağlı ilçe merkezidir. 44 köyü vardır. İlin güneybatısında; batıdan Yerköy, kuzeyden Merkez, doğudan Sarıkaya, güneyden Yenifakılı ve Nevşehir’in Kozaklı ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, genelde dalgalı düzlüklerle kaplıdır. Düzlüklerin ortalama yükseltisi 1.000-1.200 m’dir. Yükselti, vadi tabanlarında 900 m’nin altına iner. Doğudan ve güneyden toplanan sular, Delice Çayı’nı oluşturur. Kanak Çayı ve Kalaycık Deresi, öteki başlıca sulardır. Yazlan sıcak ve kurak, kışlan yağışlı ve soğuk karasal iklim egemendir. Yağışın bir bölümü kar olarak düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 9°C, yağış tutan 338 mm’dir. Bozkır bitkileri geniş alanlar kaplar. Irmak boylarında söğüt ve kavak ağaçlan görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, mercimek, nohut, şekerpancarı, patates, soğan, üzüm, armut, elma, başlıca tarımsal ürünlerdir. Koyun yetiştirilir. Delice Çayı vadisinde, deniz düzeyinden 910 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 60 km uzaklıktadır.

*Yenifakılı posta kodu : 66470

 • Yenifakılı Köyler: 66470
 • Yenifakılı Yenifakılı: 66470

Yenifakılı; Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. İlin güneydoğusunda; Sarıkaya, Şefaatli, Boğazlıyan ve Nevşehir’in Kozaklı ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının orta kesimi Karasu Çayı vadisinde yer alır; kuzey ve güneyde yükselti artarak dalgalı yayla düzlüklerine geçilir. Karasal iklim egemendir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 8°C, yağış tutarı 350 mm’dir. Bozkır bitkileri ve meşeler doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi; tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, mercimek, fasulye, nohut, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma, armut yetiştirilir. Koyun, keçi, sığır beslenir. Karasu Çayı kenarında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 122 km uzaklıktadır. Ankara-Kayseri Demiryolu ilçe merkezinden geçer. Daha önce Boğazlıyan İlçesi’nin Fakılı Bucağı’na bağlı bir yerleşim yeriyken 9 Mayıs 1990’da ilçe yapıldı.

*Yerköy posta kodu : 66900

 • Yerköy Köyler: 66900
 • Yerköy Sarayköy: 66920
 • Yerköy Yerköy: 66900

Yerköy; Yozgat İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Salmanlı), 58 köyü vardır. İlin batısında; doğudan Merkez ve Şefaatli, kuzeyden Çorum’un Boğazkale güneyden Kırşehir’ in Çiçekdağı, batıdan Kırıkkale’nin Balışeyh, Delice ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları genelde düzlüklerle kaplı olmakla birlikte, kuzey ve güneyde yükselti artışı görülür. Orta bölümde 900 m dolayında olan yükselti, kuzeydoğuda 1.500 m’ye ulaşır. Delice Çayı, güneydoğudan ilçe topraklarına girer, kuzeybatı doğrultusunda ilçenin batı sının boyunca akar, Kızılırmak’ın en önemli kollarından biridir. Kuzeyden Bişek Deresi, güneyden Yozgat Deresi Delice Çayı’na karışır. İç Anadolu’ya özgü karasal iklim egemendir, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve az yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış tutarı 285 mm’dir. Kuzeydoğu yamaçlarında bodurlaşmış ve seyrek dağılışlı meşe ağaçlan dışında orman örtüsü yoktur. Irmak boylarında kavak ve söğüt toplulukları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, çavdar, mercimek, nohut, şekerpancarı, patates, kurusoğan, üzüm, elma, armut başlıca tarım ürünleridir. Koyun ve sığır beslenir. Bakır yatakları başlıca yeraltı kaynağıdır. Yörede üretilen kavak ağaçlan, ilçe merkezinde işlenerek pazarlanır.

Deliçe Çayı’nın batı kıyısında, Kırıkkale-Yozgat ve Kırşehir-Yozgat Kara ve Ankara-Kayseri Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 775 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 41 km uzaklıktadır.

Advertisement

*Yozgat Terminal posta kodu : 66100

 • Merkez Bahçeşehir: 66200
 • Merkez Köyler: 66000
 • Merkez Terminal: 66100


Leave A Reply