Yürütme Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yürütme ne anlama gelir? Yürütme kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yürütmek işi
“Bizi itiştire kakıştıra ve etrafımızda kavga dansları yaparak yürütmeye başladılar.” – N. Hikmet
2. Uygulama işi, icra
“Sefir de birbirine karşı çalışan iki efendiye birden hizmet etmek gibi iki yüzlü politika yürütmeyi mizacına uygun buldu.” – N. F. Kısakürek
3. Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi
Kanunları uygulama yetkisi, icra kuvveti
Bir kuruluşta kanun, tüzük, yönetmelik ve alınan kararları uygulamakla görevli kurul
Bir mahkemece verilen bir kararın yerine getirilmesinin geçici olarak geri bırakılması


Leave A Reply