Zeka Testlerinin Özellikleri Nelerdir? Zekanın Bölümleri ve Tanımları

0

Zeka testlerinin genel özellikleri nelerdir? Zeka testlerindeki puanlamalar, tanımları, zeka testleri hakkında bilgi.

zeki

Kaynak: pexels.com

Zekâ Testlerinin Özellikleri:

Norm: Hazırlanan bir test, önce ortak özelliklere sahip çok sayıda bireye belirli koşullarda uygulanır. Uygulama sonucu, bireylerin gösterdiği performansın ortalaması alınarak standart değerler oluşturulur. Elde edilen bu ortalama ya da standart performansa, norm denir.

Advertisement

Güvenilirlik: Bir testin güvenilir olması, her uygulamada aynı ya da birbirine çok yakın sonuçlar vermesine bağlıdır.

Geçerlilik: Bir. testin geçerliliği amacına uygunluğuyla ölçülür. Zekâ ölçmek için hazırlanan testin geçerliliği de zekâyı ölçüp ölçmediği ile ilgilidir. Eğer zekâyı ölçüyorsa geçerli bir testtir.

Uygulandığı kültüre uygun olma: testleri oluşturulduğu ülkenin kültürünü yansıtır. Bu nedenle, bir test hangi kültür içinde hazırlanmışsa o kültürün bireyleri için geçerlidir.

Zekâ Bölümleri ve Sözel Tanımları

Zekâ BölümüTanımı
140 ve üstüDâhi
130-139Çok üstün zekâ
120-129Üstün zekâ
110-119İleri zekâ (veya parlak normal zekâ)
90-109Normal zekâ
80-89Donuk normal zekâ (veya tutuk zekâ)
70-79Sınır zekâ (veya düşük zekâ)
50-69Hafif derecede zekâ geriliği (eğitilebilir zekâ engelli grup)
31-49Orta derecede zekâ geriliği (öğretilebilir zekâ engelli grup)
20-30Ağır derecede zekâ geriliği
19 ve altıÇok ağır derecede zekâ geriliği

Zeka Nedir? Sözlük Anlamı

“Zeka”
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
“Herkesin gönlünü almayı bilecek zekâya sahipti.” – A. Kutlu

Advertisement

“zekâ bölümü ”
Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer

“zekâ geriliği ”
Türlü sebeplerle zihnin görevini yapmakta gösterdiği sürekli yavaşlama, duraklama ve gerileme durumu

“zekâ testi”
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyetini ölçmek için hazırlanmış olan test

“zekâ yaşı ”
Bir zekâ testinden elde edilen puanın, o zekâ testinin ortalamasına göre gösterdiği yer

“zekâ yeteneği ”
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
“Zekâ yeteneği diye çocuğun edindiği bilgileri işleyebilmek, düzene koyup kullanmak hassasına deniyor.” – H. Taner

“analitik zekâ ”
Sebep sonuç ilişkisini etkin bir biçimde kurabilen, kavrama ve algı seviyesi yüksek olan zekâ

Advertisement

“çoklu zekâ ”
Birçok zekâ türünü bir arada kullanan zekâ

“genel zekâ ”
1. Bireyin belli, özel veya bağımsız yeteneklerinden ayrı olarak karşılaştığı genel durumlara uymada gösterdiği yetenek veya güç
2. Zekâ testleriyle ölçülen değişik yetenek ve güçlerin birleşimi

“üstün zekâ ”
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ


Leave A Reply