03 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

03 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu üçtür? Trafik kodu 03 olan Afyon’un tüm ilçelerinin plaka kodları.

03 plaka afyonkarahisar

03 Plaka Kodu = Afyonkarahisar İline Aittir

Aşağıda 03 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Bolvadin
 • Bolvadin / 03 KA 001 – 03 KZ 999
 • Bolvadin / 03 M 3801 – 03 M 4500
 • Bolvadin / 03 T 3801 – 03 T 4500

Bolvadin; Afyonkarahisar İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 14 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden ilin Emirdağ, doğu-güneydoğudan Sultandağı, güneyden Çay, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları Emir Dağları’nın güney eteklerinde, genelde yaylalarla kaplı alanda uzanır. Güneyde Bolvadin Ovası düzlükleri görülür. Ortalama yükselti 1.500-2.000 m arasındadır (kuzeydoğuda Yellibel Tepe’de 2.070 m, Başyurt Tepe’de 2.281 m). Güneydoğuda Eber Gölü vardır. Önemli bir akarsuyu olmamakla birlikte küçük dereler toplanarak Akarçay’ı oluşturur ve Eber Gölü’ne dökülür. Karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve az yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 11-12°C, büyük bir bölümü kar olarak düşen yağış tutarı 380-390 mm’dir. Bozlar bitkileri, meşe ve ardıç ağaçları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. En çok buğday, mısır, fasulye, burçak, şekerpancarı, afyon, ayçiçeği; meyvelerden elma, vişne ve armut yetiştirilir. Koyun, keçi ve sığır beslenerek hayvansal ürünler elde edilir. Geleneksel el dokumacılığı köylerde yaygındır. Afyon kaymağı ülke çapında ünlüdür.

Mimar Sinan’ın eseri olan Rüstem Paşa Camisi ve Hamamı (1546-1561) ilçenin en önemli tarihsel eseridir. Deniz düzeyinden 1.315 m yükseltide, Afyon-Konya Demiryolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 48 km (Çay İlçesi üzerinden 60 km) uzaklıktadır.

Çay
 • Çay / 03 M 5901 – 03 M 6300
 • Çay / 03 M 7601 – 03 M 7900
 • Çay / 03 PA 001 – 03 PZ 999
 • Çay / 03 T 5901 – 03 T 6300
 • Çay / 03 T 7601 – 03 T 7900

Çay Afyonkarahisar ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 22 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Bolvadin, doğudan Sultandağı, güneyden Isparta’nın Yalvaç, batıdan Merkez ve Şuhut ilçeleriyle çevrilidir. İlçe toprakları güneyden ve doğudan Sultandağları’nın yükseltileriyle çevrilidir. İlçenin güneyindeki Topraktepe’de yükselti 2.519 metreye ulaşır. Kuzey-kuzeybatı doğrultusunda yükselti azalır. Akarçay’ın oluşturduğu vadi, Eber Gölü’ne uzanır. Yöredeki dağlardan doğan akarsular ilçe topraklarının doğusunda yer alan Eber Gölü’ne boşalır. Karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 600 mm’ dir. Karaçam ve meşe ağaçları ile bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur.

Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Yetiştirilen ürünlerin başlıcaları buğday, arpa, fasulye, burçak, şekerpancarı, afyon, ayçiçeği, afyon; meyvelerden elma, vişne, armuttur. Koyun, keçi ve sığır beslenir. Linyit kömürü yatakları vardır. Afyonkarahisar-Konya Demiryolu, üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 48 km uzaklıktadır. İlçede Selçuklu döneminde kalma iki mimarlık anıtı dikkat çekicidir. 1278′ de Yusuf bin Yakup’un yaptırdığı Çay Medresesi çinileriyle ünlüdür. Bu medresenin yanında yer alan Taşhan da 1278’de yapılmış ve günümüze oldukça sağlam gelmiştir.

Dazkırı
 • Dazkırı / 03 M 6301 – 03 M 6600
 • Dazkırı / 03 M 7901 – 03 M 8200
 • Dazkırı / 03 M 9101 – 03 M 9400
 • Dazkırı / 03 NA 001 – 03 NZ 999
 • Dazkırı / 03 T 6301 – 03 T 6600
 • Dazkırı / 03 T 7901 – 03 T 8200
 • Dazkırı / 03 T 9101 – 03 T 9400
Dinar
 • Dinar / 03 FA 001 – 03 FZ 999
 • Dinar / 03 M 3001 – 03 M 3800
 • Dinar / 03 T 3001 – 03 T 3800
Emirdağ
 • Emirdağ / 03 HA 001 – 03 HZ 999
 • Emirdağ / 03 M 4501 – 03 M 5100
 • Emirdağ / 03 T 4501 – 03 T 5100
Merkez
 • Merkez / 03 AC 001 – 03 AZ 999
 • Merkez / 03 DA 001 – 03 DZ 999
 • Merkez / 03 EA 001 – 03 EZ 999
 • Merkez / 03 M 0001 – 03 M 3000
 • Merkez / 03 M 6901 – 03 M 7250
 • Merkez / 03 M 8201 – 03 M 9100
 • Merkez / 03 MA 001 – 03 MZ 999
 • Merkez / 03 S 0001 – 03 S 9999
 • Merkez / 03 T 6901 – 03 T 7250
 • Merkez / 03 T 8201 – 03 T 9100
 • Merkez / 03 T 0001 – 03 T 3000
Sandıklı
 • Sandıklı / 03 LA 001 – 03 LZ 999
 • Sandıklı / 03 M 5101 – 03 M 5900
 • Sandıklı / 03 M 9401 – 03 M 9900
 • Sandıklı / 03 T 5101 – 03 T 5900
 • Sandıklı / 03 T 9401 – 03 T 9900
Sinanpaşa
 • Sinanpaşa / 03 M 7251 – 03 M 7600
 • Sinanpaşa / 03 RA 001 – 03 RZ 999
 • Sinanpaşa / 03 T 7251 – 03 T 7600
Şuhut
 • Şuhut / 03 M 6601 – 03 M 6900
 • Şuhut / 03 SA 001 – 03 SZ 999
 • Şuhut / 03 T 6601 – 03 T 6900

Leave A Reply