11. Sınıf İnsan ve Kaderi Konu Özeti

0

11. sınıf Din Kültürü dersi İnsan ve Kaderi Konusu kısaca özeti. Kaderi il ilişkili kavramlar nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı.

İNSAN VE KADERİ (11. SINIF)

Kader: Sözlük anlamı gücü yetmek, planlamaktır. Dindeki anlamı; Allah’ın sonsuz bilgisiyle evrendeki her şeyi planlaması, varlıkların yapacaklarını bilmesidir.

Kaza: Allah’ın bilgisinin zamanı gelince gerçekleşmesi demektir.

Allah tarafından yaratılan her şey belli bir ölçü ve denge içerisinde yaratılmıştır. Kur’an’da her şeyin Allah tarafından bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığını ifade eden birçok delil vardır. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesi, mevsimlerin sürekliliği (fiziksel yasalar), doğal yaşam döngüsü, besin zinciri (biyolojik yasalar), toplumların yaşantılarını sürdürebilmesi (toplumsal yasalar) bu örneklerden bazılarıdır.

İnsan İradesi (Özgürlüğü): İnsanın akıllı, özgür ve tercih sahibi olması, davranışlarından dolayı sorumlu olduğunu gösterir. Özgürlük; herhangi bir sınırlandırma olmadan düşünceleri ifaq|e etme, iyi ya da kötü davranabilme durumudur. Bu özelliği insanı diğer varlıklardan farklı ve üstün yapar. Sorumluluk; hür olmanın ve tercih yapabilmenin sonucunda alınmış olan mesuliyet ve hesap verme bilincidir. Allah Kur’an’a göre insanı ancak gücü oranında sorumlu tutar.

Kaderle İlişkili Kavramlar

1. Ecel – Ömür: Ecel; hayatın sonu, süre demektir. Ömrün bittiğini ifade eder. Ömür ise, doğumdan ölüme kadar geçen süredir. Kur’an “Her canlı ölümü tadacaktır.” (Âli İmran 185) diyerek bu kavramların hayat ve ölüm döngüsünü anlamlandırdığını vurgular.

2. Hayır-Şer: Allah’ın sevdiği, istediği davranışlara hayır, kötü fena işlere ise şer denir. Kur’an insanı hayır yapması, şerden uzaklaşması için uyarmaktadır.

3. Afet: Doğanın sebep olduğu yıkım ve fiziksel felaketlerdir. İnsanın doğanın dengesini bozan sorumsuzluğu doğal afetlerin sayısını arttırmaktadır.

4. Sağlık-Hastalık: Allah her hastalığın çaresini yaratmıştır. Hasta olmamak için temizlik İslam’da bir zorunluluk hâline dönüştürülmüştür. Hastalıkların sorumluluğunu kadere bağlamak doğru değildir. Çünkü tedavi olmak İslam’da bir ibadet kabul edilmiştir.

5. Rızık: Allah’ın bütün canlılara verdiği her türlü yardımdır. Canlıların yaşamlarını sürdürmesi için Allah’ın yürüttüğü iaşe (pay dağıtımı) sistemidir.

6. Başarı-Başarısızlık: Bu kavramlar insanın çalışmasıyla ve çalışmamasıyla anlam bulur. Kader, insanın başarı veya başarısızlığını etkilemez. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm 39) ayeti insanın sorumluluk alanını hatırlatır.

7. Tevekkül: Sözlükte güvenmek anlamına gelen tevekkül; dinde insanın elinden geleni yapması, nihai sonucu Allah’tan beklemesi demektir. Tevekkül, emek harcanmış bir durumun sonucunu en iyi şekliyle Allah’tan beklemektir. Hak edilmeyen bir sonucu beklemek tevekkül değildir.


Leave A Reply