2. Osman (Genç Osman) Dönemi Siyasi Olayları

0

2. Osman (Genç Osman) dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 2. Osman (Genç Osman) dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler.

Genç Osman2. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI

Advertisement

I. Ahmet’in ölümüyle kardeşi I. Mustata tahta çıkmış ise de sağlık sorunlarından dolayı şehülislam ve devlet adamlarının desteğini alan II. Osman I. Mustafa’nın yerine tahta çıktı (1618).

Genç yaşta Osmanlı tahtına çıkan Genç Osman devlet otoritesini sağlamak için kendisini tahta çıkaran yöneticileri iktidardan uzaklaştırdı.

Genç Osman döneminin en önemli siyasi gelişmeleri iran ve Lehistan savaşlarıdır.

Osmanlı – İran Savaşları

Advertisement

Safevilerin Nasuh Paşa Antlaşmasını (1611) bozarak Osmanlı Devleti’nin topraklarına saldırması üzerine savaşlar tekrar başladı. 1618 yılında Osmanlı ordusuna katılan Kırım hanının kuvvetleri Serav Ovası’nda İran ordusuna yenildi. Sadrazam Halil Paşa Erdebil üzerine yürüdü, iran Şah’ı Abbas’ın barış istemesi üzerine Osmanlı Devleti ile İran arasında Serav Antlaşması imzalandı (1618).

Serav Antlaşmasına göre

• Nasuh Paşa Antlaşmasındaki sınırlara geri dönülecek

• İran’ın ödemesi gereken vergi yarıya indirilecek

Osmanlı Devleti bu Antlaşma ile doğu sınırını geçici de olsa güvence altına aldı ve Lehistan’a savaş açtı.

Osmanlı – Lehistan Savaşı

Advertisement

Lehistan’ın Boğdan’ın içişlerine karışması ve Osmanlı Devleti’nin topraklarına saldıran Kazaklar’ın Lehistan tarafından korunması savaşın sebebi sayıldı. II. Osman (Genç Osman) 1621 yılında ordunun başında sefere çıktı. Sefer başarılı oldu fakat Hotin kalesi alınamadı.

Lehistan’ın barış istemesi üzerine Lehistanla Osmanlı Devleti arasında Hotin Antlaşması imzalandı (1621).

Hotin Antlaşması’na göre

***Lehistan ile Osmanlı Devleti birbirlerinin topraklarına saldırmayacaklar

***Hotin kalesi Boğdan’a bırakılacak

***Lehistan Boğdan’ın Osmanlı egemenliğinde olduğunu kabul ederek vergi vermeye devam edecek

***Lehistan Kırım’a ödediği vergiyi vermeye devam edecek

Osmanlı Devleti bu antlaşma ile Boğdan’daki Osmanlı egemenliğini güvence altına aldı.

Osmanlı Devleti’nde reform yapmayı düşünenlerden biri de Genç Osmandır. Ona göre devleti yıkılışa götüren rüşvet, iltimas, kötü yönetim ve adam kayırma gibi olayların baş sorumlusu devşirmelerdi. Bunun için Genç Osman Yeniçeri ocağını Türkleştirmek, saray görevlilerini Türklerden seçmek ve hatta başkenti Anadolu’ya taşımak amacını güdüyordu. II. Osman’ın Yeniçerileri kaldırıp yeni bir ordu kuracağı şayiası Yeniçerilerin isyanına neden oldu. Bu ayaklanmalar sonucunda II. Osman Yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü (1622).

Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.

Advertisement


Leave A Reply