Açık Hava Oyunları

0

Açık havada, dışarıda, kırda, piknikte, okul ve oyun bahçelerinde hem arkadaşlarınız ile hem de aileniz ile oynanabilecek açık hava oyunları hakkında bilgi.

Yazın, kırlarda, evinizin bahçesinde, dört, beş arkadaş bir araya gelince, elbette ki oyun oynamak istersiniz. Ne oynayacaksınız? Koşmaca, birdirbir, körebe, esir almaca, elbende, saklambaç… bunlar bildiğiniz, defalarca oynadığınız oyunlar. İçinizden biri yeni bir oyun bilir de size öğretirse çok sevinirsiniz, değil mi? İşte size yepyeni birkaç oyun. Bunları iki, üç arkadaş arasında, ya da çok daha kalabalık topluluklar içinde oynayabilirsiniz.
Kale Devirme Oyunuj
KALE DEVİRME OYUNU

Advertisement

Bu oyun için on tane boş teneke, kutuya ihtiyacınız olacak. Kutuların aynı cinsten, aynı boydan olması şart. Yuvarlak konserve, ya da çay kutuları bulursanız iyi olur.

Kutuları bir masanın, ya da onun gibi düz bir yerin üzerine, resimde gördüğünüz gibi, üst üste dizeceksiniz: En altta dört, onun üstünde üç, sonra iki, sonra bir kutu. Şimdi, oyuncular, sıra ile, kutulardan üç metre beride durup, ellerine bir top alarak, bunu kutulara atacaklar, öyle ki, top kutulardan ancak birini devirecek. Birden çok kutuyu deviren kaybeder, oyundan çıkar. Kim üst üste, her seferinde bir kutu olmak üzere, daha çok kutu devirdiyse oyunu o kazanır.

Oyuna devam etmek istiyorsanız, bu sefer top atış yerini değiştirmeniz gerekir. Çünkü daha önce atılan yerden el alışmıştır, kazanan gene kazanabilir. Onun için, oyuna başlamadan önce, kalenin çevresindeki ağaçlara, A, B diye işaret koyarak her seferinde top atış yerini değiştirmelisiniz.
Kuyruksuz Eşek
KUYRUKSUZ EŞEK

Bu oyun çok eğlencelidir. Duvara, ya da tahtaperde üzerine bir eşek resmi çizeceksiniz. Yalnız, eşeğin kuyruğu olmayacak. Ayrıca bir mukavvanın üzerine o boydaki eşeğe uygun düşecek büyüklükte bir kuyruk çizip keseceksiniz. Şimdi, eşek duvarda, kuyruğu sizdedir.

Advertisement

Oyuna katılanlardan biri ebe olur. Gözleri bağlanır. Kuyruğun üst başına bir çivi, ya da raptiye sokulur. Körebe kuyruğu alır, kararlamadan eşeğe doğru ilerleyerek kuyruğu hayvanın arkasına çivilemeye çalışır. İyice kestireme-yip kuyruğu eşeğin başına, boynuna, karnına çivilemeye kalkması gerçekten çok eğlenceli olur.

Elliye sayıncaya kadar kuyruğu tam yerine takan oyunu kazanmış olur, başka biri körebe olarak oyun devam eder. Elli sayıncaya kadar bu işi başaramazsa oyundan çıkar.
Külah Patlamaca
KÜLAH PATLATMACA

Bu da eğlenceli bir oyundur. Oyuna katılanlardan iki kişi ayrılır. Bunlar, belli sayıdaki külahları (kese kâğıtlarını) alıp alıp şişirecek, bir masanın, ya da tahtanın üzerine vurup patlatacaklardır. Kim daha çabuk şişirip patlatırsa o kazanır.

Oyunu seyredenler her çift ortaya çıktığında «Bir, ‘ki, üç!» diye komut verirler, oyun başlar. Sonra, içlerinden biri birden elliye kadar sayarken, geri kalanlardan yarısı oyunculardan birinin, öbür yarısı da ötekinin kaç kese kâğıdı şişirip patlattığını, sayar. Böylece, birinci belli olur.

îlk çift sıralarını savdıktan, içlerinden biri kazandıktan sonra, oyuncular arasından bir çift daha yarışmaya girer; oyun böylece sürüp gider.

Sonunda, her seferinde çiftlerden kazanmış olanlar arasında gene ikişer ikişer yarışma yapılır. En sona kalan külah patlatmaca birincisi olur.
Direkte Yılan
DİREKTE YILAN OYUNU

Advertisement

Oyun yerinin ortasına bir direk dikip bunun tepesine bir ip bağlayacaksınız, ipin serbest kalan ucuna da bir top. Sonra, ipi direğe dolayıp topu elinizde tutacaksınız. Oyunculardan her ikisinin elinde birer raket vardır. Herbiri, sırayla, sizin havaya doğru tutup bıraktığınız topa raketle vuracak, bu vuruşla topu öyle bir çevirecek ki ip döne döne direkten sıyrılıp çözülecek.

Bu işi başaran oyunu kazanmış olur; kaybeden de topu havada tutma görevine geçer, öbür oyuncular böylece ikişer ikişer yarışmaya girerler.

Bu oyun iki kişi arasında da oynanabilir. tki arkadaşsanız, önce biriniz topu direkten hafifçe çekerek havada tutar, öbürü vurarak ipi direkten sıyırmaya çalışır. Başaramazsa sıra size gelir. Önceden kararlaştırılmış zaman sonunda, kim daha çok kazanmışsa o birinci olur.
İpte Kukla
İPTE KUKLA OYUNU

Bu oyun için önce, oyuna katılacakların sayısınca, kartondan birer maske hazırlanır. Bunları iplere bağlayıp iki direk arasına gerilmiş bir çubuğun ü-zerinden sarkıtacaksınız. İplerin öbür ucuna da, kolayca tutmak, ipin ucunu kaçırmamak için, birer kısa çubuk bağlayacaksınız. Şimdi oyuna başlayabiliriz:

Önce, kuklaların hepsi bir hizaya getirilecek. Sonra, içinizden biri, ya da oyuna şimdilik katılmayan bir arkadaşınız: «Bir, ‘ki, üç!» der demez, oyuncuların hepsi birden elindeki ipi çekecek. Kuklasını kim daha önce direğin tepesine çıkarırsa oyunu o kazanır. Bu yargıyı verecek olan da oyunu seyreden, sayıyı sayan arkadaşmızdır. Çünkü o, daha uzakta durduğu için, daha iyi görür.

Bu oyunun başka bir şekli daha vardır. Bunda gözetilecek çabukluk değil, yavaşlıktır:

Oyunu yöneten arkadaş, ağır ağır: «Bir… îki… Üç… Dört…» diye saymaya başlar. Ötekiler de iplerini ağır ağır çekerek kuklalarını yavaş yavaş yükseltmeye başlarlar. Sayı sayan, hiç beklenmedik bir sırada, birdenbire: «Dur!» der. Kim çabucacık durdu da kuklası en aşağıda kaldıysa o kazanır.


Leave A Reply