Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Sorumluluklar Nelerdir? Yapılabilecekler

0
Advertisement

Toplumsal sorunlar ve çözümleri nelerdir? Sosyal sorumluluk nedir? Toplumsal sorunlar ve sorumluluklar konusunda neler yapabiliriz hakkında bilgi.

sosyal sorumluluk

Dünyada ve ülkemizde pek çok toplumsal sorun yaşanmaktadır. İşsizlik, yoksulluk, salgın hastalıklar, trafik, göç, çarpık kentleşme, israf, çevre kirliliği, çocuk istismarı, futbolda şiddet vb. bunlardan bazılarıdır. İnsanlığın sorunları bir zincirin halkaları gibidir. Toplumda ve dünyada yaşanan sorunlara çözüm bulunmadığı sürece bizleri de etkileyeceği bilinmelidir. Bu nedenle toplumsal duyarlılık gereklidir. Sorunlara duyarlı olmak, insanlığa duyarlılık demektir. Duyarlılık insanlığın gereğidir.

Sosyal sorumluluk;

Yaşadığımız toplum ve olaylarla ilişki kurmak ve sorunların farkında olmaktır. Bu sorumluluk, çevredeki sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı, sorunları belirlemeyi ve çözümü için gereken çalışmaları yapmayı gerektirir.

Toplumsal Sorunlar

Toplumsal sorunların çözümünde bireysel çabalar önemlidir. Her bireyin kendi yapabilecekleri doğrultusunda sorunların çözülmesine katkıda bulunma sorumluluğu vardır.

Çevrede yaşanan sorunların farkında olmak, sorunları yaşayan insanların neler hissettiğini anlayabilmek gerekir. Örneğin; “Deprem felaketini yaşayan insanların bir günü nasıl geçiyor, sıkıntıları nelerdir, onlar için neler yapılabilir?” düşüncesinde olmak, duyarlılık göstergesi olur.

Advertisement

Yoksul ülkelerde çocukların beşte biri 5 yaşına erişemeden ölüyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran % 1’dir. Yoksul ülkelerde 5 yaşından küçük çocukların % 50’si yetersiz beslenmektedir. Dünya genelinde 854 milyon kişi açlık çekiyor.

İşsizlik kişinin üzerinde psikolojik baskı oluşturur. Gençler arasında işsizlik şiddet, suç, intihar, uyuşturucu bağımlılığı gibi sosyal sorunlara zemin hazırlar.

Hava, su ve toprak yeryüzünde hayatın devamını mümkün kılacak en önemli üç varlığımızdır. Hayati öneme sahip bu kaynaklarımızın endüstriyel atıklar, tarımda kullanılan zehirler, gübreler, genetiğiyle oynanmış ürünler, evsel atıklarla zarar görmesiyle ekolojik dengeler bozulmaya başlamıştır. Bu durumda doğal çevrenin korunması insanlık için önemli bir sorun oluşturmuştur. Sonuç olarak insanlar çevrenin gelecekteki durumlarıyla ilgilenmek zorunda kalmışlardır.

Trafik ülkemizde en önemli ve çözüm bekleyen sorunların biridir. Bu sorun toplumun her bireyini ilgilendirmekte; çözümü de toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını ve duyarlılığını gerektirmektedir. Deli dana, domuz gribi, kuş gribi, AIDS gibi bulaşıcı salgın hastalıklar insan yaşamı için tehdit oluşturmaktadır. Bu tür hastalıklar günümüz dünyasında ulusal sınırları aşmıştır. Dolayısıyla bu hastalıklarla mücadelede de uluslararası işbirliği zorunlu hale gelmektedir.


Leave A Reply