Adam İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Adam Geçen

0

İçinde adam kelimesi geçen atasözleri nelerdir ve bu atasözlerinin anlamları. Adam hakkında atasözleri ve açıklamaları.

Adam ile ilgili atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Adam İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *** acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • *** adam adama (gene, her zaman) gerek olur
  insanların birbirlerine her zaman gereksinimleri olur.
 • *** adamadama yük değil, can gövdeye mülk değil
  konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar.
 • *** adam adamdan korkmaz, utanır
  insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur.
 • *** adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu
  insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.
 • *** adam adamı bir kere aldatır
  bir kimse başka bir kimseyi ancak bir kez aldatabilir, diğeri bir daha aldatmasına izin vermez.
 • *** adam olacak çocuk bokundan belli olur
  bir kimsenin yeni başladığı işte usta olup olamayacağı ilk davranışlarından anlaşılır.
 • *** adam olana bir söz yeter
  anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur.
 • *** adamın adı çıkacağına canı çıksın
  insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.
Devamı
 • *** adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur
  bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
 • *** adamın (kimsenin) adı çıkmadansa canı çıkması (yeğdir)
  insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.
 • *** adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
  toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.
 • *** adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
  duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
 • *** adamlık sen de kalsın
  1) karşı taraf iyilik bilmese de sen yine iyilik et; 2) bu işi nasıl olsa sana yaptıracaklar, bari kendiliğinden yap da onurunu koru.
 • *** ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür
  insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.
 • *** akıl adama sermayedir
  bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.
 • *** akıl kişiye (adama) sermayedir
  bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.
 • *** at, adımına göre değil, adamına göre yürür
  atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağlı olduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin bilgisine ve çabasına bağlıdır.
Devamı
 • *** bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur
  sürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.
 • *** devlet adama ayağıyla gelmez
  zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.
 • *** dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor
  işinde ustalaşmadan hile yollarına başvuruyor.
 • *** insan (adam) kıymetini insan (adam) bilir
  bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.
 • *** insanın (adamın) alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır
  hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.
 • *** kalıp kıyafetle adam adam olmaz
  gösterişli bir vücut, iyi bir giyim kuşam, kişiye insanlık değeri kazandırmaz.
 • *** kefen alacak adam yüzünden belli olur
  bir kimsenin herhangi bir eyleme girişeceği, o eyleme girişmesini zorunlu kılan durumlardan anlaşılır.
 • *** kılık kıyafetle adam adam olmaz
  kılık kıyafet, değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz.
 • *** kürk ile börk ile adam olunmaz
  kılık kıyafet, değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz.
 • *** mal adama hem dost, hem düşmandır
  malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.
 • *** mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer
  cömert olmayan, iyilik yapmaktan hoşlanmayan biri, içinde yaşadığı toplum için bir değer taşımaz.
 • *** tilkiye “tavuk kebabı yer misin?” demişler, “adamın güleceğini getiriyorsunuz” demiş
  bir kimseye çok özlediği hâlde elde edemediği bir şeyi “ister misin?” diye sorulmaz.

Adama Dayanma Ölür Ağaca Dayanma Kurur

Advertisement
“Adama Dayanma Ölür Ağaca Dayanma Kurur” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR : Başkalarının desteğine güvenerek iş yapmamalı, kişi kendisine güvenmelidir.

Başkalarının yardımını, zorunlu kaldığımızda istemeliyiz. Kendi yapabileceklerimizi kendimiz yapmalıyız. Hayatımıza başkalarına güvenerek yön vermeye kalkmayalım. Çünkü hiçbir destek sürekli olamaz, insanların maddî ve manevi güçleri sınırlıdır. Her an bu güç tükenebilir. Güvendiğimiz güçler tükendiğinde açıkta kalmak, hayal kırıklığına uğramak istemiyorsak, başkalarına dayanmadan yaşamaya çalışmalıyız.

Adam Adama Gerek Olur İki Serçeden Börek Olur

“Adam Adama Gerek Olur İki Serçeden Börek Olur” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR : İnsanlar her zaman birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Yardımlaşmayı anlatan bir atasözüdür.

Advertisement

İnsanların birbirlerinden yararlanmaları onlara çok şeyler kazandırır. Gücümüzü başaklarıyla birleştirmekten kaçınmamalıyız. Tek başımıza çözmekte zorlandığımız konularda, başkalarının gücünden yararlanmakla amaca ulaşabiliriz. Kişilerin yetenek ve güçleri farklı farklıdır. Bizde, başaklarında olmayan bir güç, başkalarında da bizde olmayan bir yetenek olabilir. Eksikliğimizi duyduğumuz konularda başkalarından yararlandığımız sürece başarıya ulaşabiliriz. Bu atasözü ile yakın anlamı olan bir diğer atasözü de ‘Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var‘ dır.

Adam adama yük değil can gövdeye mülk değil

“Adam Adama Yük Değil Can Gövdeye Mülk Değil” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR : Konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar

Yardımlaşmak insanlığın gereğidir. Kimse ihtiyaç duymadan yardım istemeye kalkmaz. Başkalarından yardım isterken mutlaka gururundan çok fedakârlık yapar. Bu yüzden bizden yardım istemeye gelen kişileri anlayışla karşılamalı, gücümüz yetiyorsa istedikleri yardımı yapmaktan çekinmemeliyiz. Çünkü her şey gibi mal mülk de gelip geçicidir. Sürekli olan, yaptığımız iyi işler, iyiliklerdir. Mutluluğa giden yol, başkalarını mutlu etmekten geçer. Hoşgörülülüğü ve yardımseverliği kendimize ilke edinmeliyiz.

Adamın adı çıkacağına canı çıksın

“Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR: Adı kötüye çıkmış kişiler, toplumdaki bu izlerini kolay kolay silemezler.

Advertisement

Toplum kişileri davranışlarıyla değerlendirir, davranışlarının değerine göre de onlara vereceği yeri belirler.

Kötü bir davranışından ötürü toplum tarafından yargılanmış, kötü kişi damgasını yemiş olanların, haklarındaki yargıyı lehlerine değiştirmeleri kolay olmaz. Toplumun bu katı anlayışı, öylelerini canlarından bezdirir. Yaşamaları ile ölmeleri arasında bir ayırım kalmaz. Çünkü herkes onlardan kaçar, tamamen yalnız kalırlar.


Leave A Reply