Afrika Bezeme Sanatı Hakkında Bilgi

0

Afrika bezeme sanatı nedir? Ne gibi özellikleri vardır? Afrika bezeme (dekorasyon) sanatları hakkında kısa bilginin yer aldığı sayfamız.

Afrika Bezeme Sanatı

Afrika Bezeme Sanatı Hakkında Bilgi

Bezeme Sanatları: Afrika’da vücudun resimle, dövmeyle ve yara izleri açılarak süslenmesi çok yaygındır. Bu işaretler kişinin boyunun ya da ailesinin saptanmasına yarar; saygınlıkla ve belirli dinlerdeki kültlerle özdeşleştirilir ya da salt güzelleşmek amacıyla yapılır. Takılar, kolyeleri, bilezikleri, hal-halları ve yüzükleri kapsar.

Bezeme öğesi olarak ya da saygınlığı simgelemek için kullanılan takıların gereçleri altın ve daha az değerli taşlardan, bilezik yapımında yararlanılan fil kuyruğu tüylerine kadar değişir. Her gün kullanılan nesneler de çoğunlukla bezenirdi. Tahta iskemleler, tahtadan ya da su kabağından kaplar, kaşıklar, örgü sepetler hem yapım sırasında hem de yapımdan sonra süslenirdi.

Liften örülmüş sepetlerin renkleri çeşitlidir. Tahta kaşıklar, iskemleler ve dokuma tezgahlarının kasnak güçleri geometri ya da figürlü oymaları içerir. Tahtadan ve su kabağından kapların üzerileri yontularak ya da akkor halindeki bir gereçle çizilerek bezenirdi. Sonuç olarak, Afrika’nın geleneksel yaşantısının tüm yönlerinin ve düzeylerinin sanata katkısı olduğu söylenebilir. Sanatın dışında kalmış hiçbir Afrika topluluğu yoktur. İster figürlü heykelle, ister bezemeyle olsun, tüm topluluklar sanatla uğraşmışlardır.


Leave A Reply