Alsas (Alsace) Nerededir? Coğrafi özellikleri ve Alsas (Alsace) Tarihi

0

Alsas (Alsace) hangi ülkededir? Alsas (Alsace) bölgesinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Fransa Alsace (Alsas) hakkında bilgi.

Alsas (Alsace) Nerededir? Coğrafi özellikleri ve Alsas (Alsace) Tarihi

Advertisement

Alsas; Kuzeydoğu Fransa’da, Rhine Irmağı ile Vosges Dağları arasında, Yukarı Rhine ve Aşağı Rhine yönetim birimlerini içeren bölgedir. Yüzölçümü 8.820 km2, merkezi Strasbourg.

Lauter’in güneyinde Rhine çöküntü ovasının batısını, güneyde Sundgau’nun engebeli topraklarını, İsviçre Juraları’nın kuzey eteklerini içeren Alsace, Güney Vosges Dağları’nın sırtlarına kadar uzanır. Burada bölgenin en yüksek tepeleri sıralanır: Belcheni (1.247 m), Büyük Belchen (1.424 m), Hohneck (1.362 m). Bölge, kuzeyde Vosgesların üzerinden Saverne Boğazı’nı oluşturan çöküntü alanıyla Paris Havzası’na açılır. Çöküntü ovası üç bölüme ayrılır: Dağ yamacındaki löslerle kaplı engebeli ve basamaklı toprak (burada yoğun biçimde tarım ve bağcılık yapılır); Rhine’in çoğunlukla ormanla kaplı, çakıllı sekileri (buralar daha verimsizdir); Rhine ve İli ırmaklarının yer yer bataklık ve turbalık biçimindeki çayırlarla kaplı çukurluk alanlar.

alsas

Önceleri Rhine Ovası’nda daha sonra da yoğun biçimde Vosges eteklerinde oluşturulan yerleşim alanlarının yanı sıra, günümüzde nüfusun 1/4’ünden fazlası Strasbourg, Mulhouse ve Col-mar gibi üç büyük kentte toplanmıştır. Fransızcanın dışında kullanılan günlük konuşma dilleri ise Aleman ağzıdır. Hagenau Ormam’nın kuzeyinde Rhine Frankçası konuşulur. Öğretim dili, resmi dil, kültür dili Fransızcadır.

Advertisement

Almancaya sınırlı ölçülerde izin verilmiştir. Alsace’de halkın büyük bir bölümü Katoliktir. Rhine Ovası’nda buğday, şekerpancarı, tütün, sebze (kuşkonmaz), şerbetçiotu ve meyve yetiştirilir. Vosges eteklerinde bağcılık, mandıracılık, kâğıt, tekstil ve motorlu taşıt endüstrileri ve madencilik (potasyum) etkinlikleri gelişmiştir. Aşağı Alsace’da besin, bira, metal ve ayakkabı; Strasbourg ve Mulhouse çevrelerinde kimya, plastik ve alüminyum endüstrileri önemlidir. Strasbourg’un kuzeyinde iki petrol rafinerisi, Fessenhe-im’da bir nükleer santral vardır. Alsace Büyük Kanal’ındaki güçlü elektrik santralları bölge ekonomisi açısından da büyük önem taşır.

Alsas (Alsace) Nerededir? Coğrafi özellikleri ve Alsas (Alsace) Tarihi

Tarih.

Alsace’ın yerli halkı olan Keklerin arasına İÖ 1. yüzyılda Germen boyları karışmaya başladı. Sezar’ın, İÖ 58’de Ariovist’i yenmesiyle ülke, Roma egemenliği altına girdi. Kavimler Göçü sırasında Alamanlar Alsace’a yerleşti. 496’da Alamanları yenen Clovis, bölgede Frank egemenliğini pekiştirdi. Alsace, Meerssen Antlaşması ile Doğu Frank İmparatorluğu’nun eline geçti (870). 925’te, Schwaben Dükalığı’na bağlıydı. 13. yüzyılda çok sayıda din ve yönetim bölgelerine ayrıldı. Alsace’ın on önemli kenti, 1354’te aralarında bir birlik kurdular (Dekapolis). Reform hareketi, özellikle bu kentlerde başarıya ulaştı.

Alsas (Alsace) Nerededir? Coğrafi özellikleri ve Alsas (Alsace) Tarihi

Münster Antlaşması (1648) ile Alsace’daki Habsburg iyeliği ve Dekopolis yönetimi Fransa’ya geçti. XIV. Louis, birleşme politikasıyla Fransa’nın Alsace üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırdı. 1681’de, Strasbourg, Fransızlar tarafından işgal edildi. Buna karşın, Alsacelın Almanya ile bağları kopmuş değildi. Alsace ve Fransa arasındaki gümrük sının, daha uzun bir süre varlığını korudu. Ancak, 1789 Fransız Devrimi sırasında Alsace, Fransa ile bütünleşti. 1515′ ten başlayarak İsviçre Konfederasyonu üyesi olan Mulhouse Kenti de Fransa’ya katıldı. Ekonomik ve toplumsal bağımlılıktan kurtuluşu gerçekleştiren devrim, Fransa’ya bağlılık duygusunu güçlendirdi. 1817-1918 arasında Alsace, Lorraine’nin bir bölümüyle birlikte Almanya İmparatorluğu’nun Alsace-Lorraine Eyaleti’ni oluşturdu.

1918 Ateşkesi’nden sonra Alsace’a giren Fransız birlikleri, halkın büyük çoğunluğu tarafından çoşkuyla karşılandı. 1919 Versailles Antlaşması sonucunda Alsace, Lorraine ile birlikte (halkoylamasına başvurulmadan) Fransa’ya bırakıldı. Locarno Antlaşması (1925) ile Almanya, Alsace’tan vazgeçtiğini onayladı. Alsace’da, Fransız merkezi yönetimine karşı güçlü bir özerklik hareketi geliştiyse de, bu olgu, 1926’dan sonra sistemli bir biçimde etkisizleştirildi. İkinci Dünya Savaşı’nda işgal edilmiş bölge statüsüyle yasal açıdan Fransa’nın sayıldıy-sa da, gerçekte Alman sivil yönetim birimlerine bağlandı. 1942’de, Almanlar Alsacelılara askerlik yükümlülüğü getirdi. Alsace, 1945’te yeniden tümüyle Fransa’ya katıldı. Alsace’da bölge dilinin ve kültürel özelliklerin korunması ve geliştirilmesi yönünden çabalar günümüzde de sürdürülür.

Advertisement


Leave A Reply