Amazonlar Kimdir?

0

Amazonlar Kimlerdir? Amazon kadınlar nerede yaşamışlardı, amazon topluluğu ile ilgili bilgi.

Yunan mitolojisinde aralarında erkeklerin yaşamasına müsade etmeyen bir kadın topluluğudur. Sonradan, gene Eski Yunanlılar zamanda Küçük Asya’nın (Anadolu’nun) kuzey-doğu bölgesindeki savaşçı kadınlara da bu ad verilmiştir.

Advertisement

Amazonlar bir kraliçenin idaresi altında savaşırlardı. Yalnız savaşmak ve avcılıkla uğraşır, aralarına erkek almazlardı. Sadece yılda bir kere komşuları Gargarlar’ı ziyaret ederek soylarının devamını sağlarlardı. Bu ziyaretler neticesinde doğan çocukların erkek olanlarını ya babalarına gönderirler, ya da öldürerek ortadan kaldırırlardı. İskender’in soyunu kendi ırkı arasında da üretmek için, Kraliçe Thelestris’in Hyrkania’da İskender’i ziyaret ettiği söylenir.

Amazonlar çok erken yaşta ata binmesini, savaşmasını öğrenirler ve bir erkek gibi yetiştirilirlerdi. Asıl yurtları sayılan Thermodon vadisinden Küçük Asya’nın kuzey ve batı kıyılarına, Lesbos (Midilli) ve Samothrake adalarına, Yunanistan’a, daha sonraları da lllyria’ya kadar sokulmuşlardır. Bu arada Smyrna (İzmir), Sinoppe (Sinop), Myrina, Kyme, Paphos şehirlerinin kurucuları sayılırlar.

Amazonlar ve efsaneleri sanatta çok işlenmiş, merak uyandırmış bir konudur. Amazonlar’ın yaptıkları savaşları gösteren resimler eski çağlardan beri vazoların üzerine işlenmiş, birçok ressam ve heykeltıraş Amazon konulu eserler vermişlerdir. Bu eserlerde Amazonlar önceleri İskitler’in kıyafetiyle gösterilmişse de daha sonraları Yunanlıların Artemis’i gibi kısa bir elbise içinde tasvir edilmiştir. Yanlarında silah olarak ok, yay, mızrak, balta, kalkan gibi aletler vardır. Başları açıktır. Kapalı olduğu zaman da ya kürk kalpak veya miğfer giymişlerdir. Bu resimlerde, heykellerde Amazonlar’ın yaya dövüşenleri olduğu gibi at üzerinde dövüşenleri de vardır.

Amazon heykelleri arasında en güzelleri ünlü Yunanlı heykelcilerin yaptığı eserlerdir. Yaralı dört Amazonu gösteren bu heykeller Efes’teki Artemis Tapınağı’nda yan yana duruyordu. Amazon savaşlarını gösteren en önemli eserler Atina’da V. yüzyılda ressam Mikon tarafından meydana getirilen büyük duvar resimleridir.

Advertisement

Romalılar da Amazon resimlerine merak salmışlar, tapınaklarını bu resimlerle süslemişlerdir. 2. yüzyıla ait Artemis Tapınağı ile Bergama Kralı Attalos’un Atina’ya hediye ettiği adak heykelleri de bu savaşları göstermektedir.


Leave A Reply