Ametaller Nelerdir ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Ametaller nelerdir, Ametal tanımı nasıldır. Ametallerin özellikleri ve Ametal olan elementlerin oda sıcaklığındaki durumlarına göre listesi

Ametaller
Ametaller, periyodik çizelgenin III A, IV A, V A, VII A ve O gruplarında bulunan ve metal özelliği göstermeyen element. Periyodik çizelgede, düşey gruplarda aşağıya doğru inildikçe metal özelliği artar. Örneğin, IIIA grubunun birinci elementi olan bor, ametaldir; ondan sonra gelen alüminyum tipik metaldir. Benzer durumlar öteki gruplarda da gözlenir. IVA grubunun birinci ve ikinci elementleri olan karbon ve silisyum tipik ametal özelliği gösterirler, üçüncü ve dördüncü elementler olan germanyum ve kalay yarı metal özelliği gösterirler. Buna karşılık sonuncu element olan kurşun bir yarı metal olmakla birlikte özellikleri metallerinkine çok yakındır.

Ametallerin kendilerine özgü ve metallere karşıt özellikleri, elektrik ve ısıyı çok az iletmeleri ya da iletmemeleri, oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz biçiminde bulunmaları, katı olanlarının kırılgan olması, dövme ve çekme yoluyla biçimlendirilemeyişleri, çözeltilerde tek iyon biçiminde bulunmayıp genellikle oksijenle oluşturdukları oksi anyon ve katyonlar biçiminde bulunmalarıdır. Ametalleri metallerden ayıran en önemli özellik, bileşiklerinde eksi değerlik alma eğilimleridir. Metaller bileşiklerinde hiçbir zaman eksi değerlik almadıkları halde yarımetaller bazı bileşiklerinde eksi değerlik alırlar. Ametaller ise eksi değerlikli olmayı yeğlerler.

Oda sıcaklığında gaz halinde bulunan ametaller şunlardır: Hidrojen (H), azot (N), oksijen (O), flor (F), klor (Cl), helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), ksenon (Xe) ve radon (Rn).

Oda sıcaklığında sıvı biçimde bulunan tek ametal brom (Br)’ dur.

Katı ametaller şunlardır: Bor (B), karbon (C), silisyum (Si), fosfor (P), arsenik (As), antimon (Sb), kükürt (S), selenyum (Se), tellür (Te), polonyum (Po), iyot (I) ve astatin (At).

Asal gazlar dışındaki ametallere, metallere karşıt olarak gaz durumundayken iki ya da daha çok sayıda atomdan oluşmuş moleküller biçiminde bulunurlar. Oysa metal buharları tek atomludur.


Leave A Reply