Anamur Nerededir? Anamur’un Tarihi ve Tarihsel Eserleri Hakkında Bilgi

1
Advertisement

Anamur nerededir? Anamur hangi ilimize bağlıdır? Anamur ilçesi özellikleri, tarihçesi, tarihi eserleri, gezilecek yerleri hakkında bilgi.

Anamur Nerededir? Anamur'un Tarihi ve Tarihsel Eserleri Hakkında Bilgi

Anamur; İçel İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 40 köyü vardır. İlin batısında; doğudan Bozyazı, batıdan Antalya’nın Gazipaşa, kuzeyden Karaman ‘ın Ermenek ilçeleri, güneyden Akdeniz ile çevrilidir.

Genelde, engebeli ve dağlık yapıda olan ilçe topraklarında başlıca düzlükler, kıyıdaki dar ova şerididir. Bu düzlüklerin hemen gerisinde yükselen Orta Toroslar’ın, denize bakan yüzleri yaylalarla kaplıdır. Yaylalardan inen suların toplandığı Anamur Çayı, ilçenin en önemli suyudur. Cağa Tepesi’nden doğan çay, dik ve dar bir vadide aktıktan sonra güneye kıvrılır. Kıyı kesiminde genişleyerek alüvyonlu Anamur Ovası’nı oluşturur. Orta Toroslar’ ın eteklerindeki meşe ve kızılçam ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Akdeniz ikliminin egemen olduğu ilçede, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 19°C, yağış tutan 1.032.3 mm’ dir. Ekonomi, tanm (buğday, yerfıstığı, susam, limon, portakal, üzüm, muz) ve küçükbaş hayvancılık koyun, kılkeçisi) etkinliklerine dayanır. İlçe, Türkiye’nin sayılı muz üretim bölgelerinden biridir. Turizm, görece gelişmiştir. Ancak son yıllarda ilçede kurulan ve yapımı süren turistik tesisler, yakın gelecekte ilçe ekonomisinde önemli rol oynayacaktır.

Anamur Ovası’nda, denizden 3 km içerde, deniz düzeyinden 30 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 220 km uzaklıktadır. Antalya-İçel Karayolu, ile merkezinden geçer. Kentin güneyinde, 36° 03′ kuzey enlemi üzerinde yer alan Anamur Burnu, Türkiye’nin en güney ucunu oluşturur.

Anamur İskelesi

Anamur İskelesi

Tarih.

Fenikeliler tarafından bir koloni olarak kuruldu (İÖ 9. yüzyıl). Antik dönemde Anemurion adını aldı. Kent, Soloi’den Aspendos’a giden kıyı yolunun üstünde önemli bir merkezdi. İki surla korunmaktaydı. Asurluların (İÖ 8. yüzyıl), Perslerin ve Büyük İskender’in (İÖ 333) egemenliğinde kalan kent, sonraları Seleukosların (İÖ 323) eline geçti. İÖ 1. yüzyılda Roma egemenliğine girdi. Roma İmparatoru Caligula kenti, Kommagane Kralı IV. Antiokhos’a verdi. 395’ten sonra Bizans yönetimine geçen kent, 8. yüzyılda yöreye Abbasilerin gelmesiyle pek çok kez Araplarla Bizanslılar arasında el değiştirdi. Selçukluların 1071’den sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlamalarından bir süre sonra Anamur da Selçuklu egemenliğine girdi (yaklaşık 1198). Selçukluların yıkılış döneminde, Anadolu’da kurulan beyliklerden Karamanoğullarımn yönetimine geçen Anamur, Osmanlıların 15. yüzyılın ikinci yarısında bölgede egemenlik kurmalarıyla el değiştirdi. Osmanlı yönetiminde, kazası olduğu İçel ile birlikte önce Karaman Eyaleti’ne (1483), sonra Kıbrıs Beylerbeyliği’ne (1571) ve Adana Eyaleti’ne (1717) bağlandı. İçel’in İkinci Meşrutiyet’ten sonra bağımsız sancak oluşuyla İçel’e bağlı bir kaza oldu. Cumhuriyet döneminde (1924) İçel il olunca Anamur da İçel’e bağlı ilçe durumunu korudu.

Advertisement

Anamur Nerededir? Anamur'un Tarihi ve Tarihsel Eserleri Hakkında Bilgi

Tarihsel Eserleri.

Tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yerleşme alanı olarak kullanıldığı bilinen Anamur’da bugün pek az mimarlık eserine ve kalıntıya rastlanır. Bunun nedeni, kentin sürekli değişim geçirmiş olmasına bağlanır. Günümüzde ulaşabilen ören yerlerinin başında Anamur’un antik yerleşim alanı olan Anemurium Kenti gelir. Bugünkü Anamur’un 6 km güneybatısında yer alır. Bir surla ikiye ayrılan kentte, Yukarı Kent olarak tanımlanan alanda tiyatro, hamam, odeon, sütunlu cadde ve Bizans dönemi bazilikası; Aşağı Kent’te de nekropol alanı uzanır.

Anamur’un bir başka önemli tarihsel kalıntısı da Surlardır. Yapılış tarihi antik döneme kadar uzanan surlarda çeşitli biçimlerde kullanılmış değişik yapı malzemesine rastlanır. Bu malzemenin kullanımından ve onarım izlerinden surların Selçuklular ve Karamanoğulları dönemlerinde de elden geçirildiği anlaşılmaktadır. Uzun zaman Mamuriye Kalesi olarak tanınan yapının onarıldığını belirleyen yazıtlar bugün de yerlerinde durur. Mamuriye Kalesi’ nde yazıtlardan birisi 1450 tarihini taşır ve Karamanoğullarından II. İbrahim Bey dönemini işaret eder. Anamur’da Türk dönemine ait öteki yapıların başında Kale Camisi gelir. Yazıtı günümüze ulaşmayan ve Karamanoğlu Alaattin Bey döneminden kaldığı ileri sürülen bu yapının önemli ölçüde onarım gördüğü birtakım izlerden anlaşılmaktadır. Kale Camisi tek kubbeli yalın bir yapıdır ve yanında bir de çeşme yer alır.

Anamur Kalesi

Anamur surları dışında Türk döneminden kalma bir grup yapı daha vardır. Bunlardan birisi Ak Cami ya da Alaattin Camisi olarak tanınan yapıdır. 1261-1262 arasında yapılan ve Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat’a mal edilen bu cami de yalın görünüşlü ve tek kubbelidir. Camide belirtmeye değer bezeme yoktur. Ak Cami’nin yakınlarında bulunan ve bugünkü kalıntılarına göre planı pek anlaşılamayan yapının ise Türk döneminden kalma bir hamam olduğu sanılmaktadır. Aynı yörede günümüzde depo olarak kullanılan üçüncü yapının da bir han olduğu ileri sürülür. Aynca bu hanın, elde kesin bilgi bulunmamasına karşın, Karamanoğullarından Alaattin Bey döneminde yapılmış olması gerekir. Dışı önemli ölçüde onarılmış olan hanın üstü tonozla örtülüdür.

Advertisement


1 Yorum

 1. Nuri Hakan Tataroğlu on

  Ünlü Müdür Acaba

  Anamurun muzu
  Şereflikoçhisarın tuzu
  Ezinenin peyniri
  Gemliğin zeytini
  Çorumun leblebisi
  Gaziantepin baklavası
  Kayserinin mantısı
  Adananın kebabı
  Afyonkarahisarın kaymağı
  Malatyanın kayısısı
  Van’ın kahvaltısı
  Finikenin portakalı
  Kamanın cevizi
  Giresunun fındığı
  Safranbolunun safranı
  Susurluğun ayranı
  Çorumun leblebisi
  Gülnarın narı
  Mersinin limonu
  Sinopun tekne maketi
  Sivasın köftesi
  İstanbulun tarihi eseri
  Alanyanın kalesi
  Ünlü müdür acaba…..
  Nuri Hakan Tataroğlu (KOCAHOCA) gezgin bezgin sezgin gurme halk ozanı şair yazar araştırmacı,24.5.2020,Ankara (

Leave A Reply