Arafat Neresidir? Arafat Dağının Hikayesi ve Arafat’ta İbadet

0
Advertisement

Arafat nerededir? Arafat dağının hikayesi ve özelliği nedir? Arafat’ta müslümanlar ne yapar nasıl ibadet edilir, ne yapılır, Müslümanlar için önemi.

Arafat Neresidir?

Arafat Neresidir?

Arafat; Mekke’nin 20 kilometre doğusunda, koyu yeşil renkte volkanik bir taş yığınından ibaret, 70 metre yüksekliğinde bir tepedir. Dağa Cebel il-Rahma (Rahmet Dağı) denildiği gibi «Araf» da denilir.

Rivayete göre Cennet’ten kovulan Adem ile Havva, yıllarca ayrılıktan sonra, burada buluşmuşlardır. Gene rivayete göre İbrahim Peygamber, Cebrail ile burada görüşmüş, hatta kainat yaratıldığı zaman bütün dağlar arasında ilk önce bu dağ Tanrı’ya iman etmiştir.

Arafat Dağı, hacca giden Müslümanların Kurban Bayramı’ndan bir gün önce öğle vaktinden ertesi gün şafak sökünceye kadar burada durmaları hacılığın şartlarından biri olduğundan, önem ve ün kazanmıştır. Bu durmaya «Vakfe» denir. Kurban Bayramı’ndan ve buna benzetilerek bütün bayramlarla sayılı günlerden bir gün öncesine «arife» denmesi dağın adından ötürüdür.

Arafat

Arafat

Arafat Mescidi

Arafat’ın doğu yamacı üzerinde, kayaya oyulmuş geniş basamaklar vardır. Buradan zirveye çıkılır. Önceleri zirvede Kubbe adını taşıyan bir makam varmış. Bu makamı yakın zamanlarda Vehabiler tahrip etmişlerdir. Zirveye çıkan basamakların altmışıncısında, ovaya hakim bir düzlüğe varılır. Buraya Arafat Mescidi denir. Muhammed Peygamber son haccı sırasında, Müslümanlığın esaslarını anlatan ünlü hutbeyi buradan okumuştur. Burası şimdi de Kurban Bayramının arife günü hutbe okunan minber hizmetini görmektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu hutbeyi Mekke kadıları okurlardı.

Advertisement

Arafat Dağı’nın güneyinde, üzerinde tek tük bodur mimoza çalılarının bulunduğu kumluk ve çorak Arafat Ovası vardır. Bu ıssız alan yılın yalnız bir gününde, Kurban Bayramı arifesinde, fevkalade canlanır. Bundan bir gün önce, sabah namazından sonra, Mekke’den çıkılarak Mina’ya gelinir. Mina’da ertesi arife gününün sabahına kadar kalınarak namazlar kılınıp dualar edilir. Arife günü sabah namazından sonra buradan hareket edilerek Arafat Dağı’na gidilir. (Bazı hacılar da arifeden bir gün önce Arafat’a gelerek çadır kurar, geceyi dualar okuyarak burada geçirirler.) Öğle vakti, öğle ve ikindi namazları bir arada kılındıktan sonra, dağın etrafında vakfeye durulur. Arafat Dağı’ndaki minbere çıkan imam, haccın manasını, gerek Arafat’ta, gerekse daha sonra gidilecek Muzdalife’de yapılması gereken dini tören, şeytanın taşlanmasını, kurban kesilmesini anlatan bir hutbe verir. Hacılar güneş battıktan sonra Arafat’tan ayrılarak Muzdalife’ye inerler.

Peygamber Efendimiz Kureyş ileri gelenlerinin bu ziyareti öbür Araplar’dan ayrı olarak yapmaları adetini değiştirmiş, bütün Müslümanların eşit olduğunu kabul ettiği için, Arafat’a çıkmak, Arafat’ta vakfeye durmak, Arafat’tan dönmek törenlerinde eşraf ve zadeganın da bütün halk ile beraber olmaları esasını kurmuştur.

Müslümanlıktan önce Kabe’yi ziyarete gelen hacılar da, bugün Arafat’a çıkan Müslüman hacıların yaptıkları gibi burada vakfeye dururlardı. Dağın tepesindeki Kubbe denilen makamın eski bir tapınak, vakfenin de bu zamanlardan kalmış bir adet olduğu anlaşılmaktadır.


Leave A Reply