Dostluk İle İlgili Güzel Sözler

0

Arkadaşlık, dostluk ile ilgili söylenmiş güzel sözler, vecizeler. Dostluk, arkadaşlık hakkında özlü sözler. Dostluk ile ilgili güzel sözler.

dostluk

Dostluk İle İlgili Güzel Sözler

*** Başkalarının mutluluğu üzerine en fazla kaygı gösterir görününlerin kendileri, en kötü dostlardır.
G. J. DANTON
Fransız devrimci, siyaset adamı (1759-1794)

*** Dünyada en büyük yoksulluk, arkadaşsız kalmaktır.
Alfred de MUSSET
Fransız şair ve yazarı (1810-1857)

*** Gerçek dostlukta, yaratılışları bayağı olanların alamayacakları bir tad vardır.
Jean de la BRUYÈRE
Fransız yazarı, ahlakçısı (1645-1696)

*** Dost seçerken dikkat edilebilir; ama düşman seçerken asla…
Oscar WILDE
İngiliz şair, yazar (1854-1900)

*** Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.

*** Felaket, kabarık dost sayısını sıfıra indirir.
W. SHAKESPEARE
İngiliz şair ve oyun yazarı (1564-1616)

*** Yemek ve içki söz konusu olunca insan bir çok arkadaş bulabilir. Ancak ciddi bir sorun karşısında ona arkadaşlık edecekler çok azdır.
THEOGNİS
Eski Yunan şairi (İÖ 6. yy sonu-5. yy başı)

*** Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye uğraşınız. Dost isterseniz dostlarınızın sizi geçmelerine imkân veriniz.
LA ROCHEFOUCAULD
Fransız reformcusu, hayırsever (1747-1827)

*** Yaşamın en güzel yönlerinden biri arkadaşlık, arkadaşlığın en güzel yanı da sırrını söyleyebileceğin birine sahip olmaktır.
A. MANZONI
İtalyan yazarı (1785-1873)

*** Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz, eleştirin; basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.
Şirazlı ŞEYH SADİ
İranlı şair (1213-1292)

*** Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş görmelidir.
HORATİUS
Latin şairi (İÖ 65-8)

*** Sonsuz bir aşk bulmak, tam bir dost bulmaktan daha kolaydır.
Jean de la BRUYÈRE
Fransız yazan, ahlakçısı (1645-1696)

*** Dostlar, size yapacaklarından dolayı değil, sizi yapmaktan engelledikleri için tehlikelidirler.
Henrik İBSEN
Norveçli şair ve oyun yazarı (1828-1906)

*** Yalnız kendini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.
Cenap ŞEHABETTİN
Şair, yazar (1870-1934)

*** Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür.
G.E. LESSING
Alman yazarı, düşünür (1729-1781)

*** İyi arkadaş, yanında yüksek sesle konuşup düşünebileceğim insandır.
Ralph EMERSON
ABD’li şair, yazar, felsefeci (1803-1882)

*** Dostumu severim, ama düşmanımı da. Dost, gücümü; düşman, görevlerimi gösterir.
F. SCHILLER
Alman şair ve yazarı (1759-1805)


Yorum yapılmamış

Leave A Reply