Badihava Nedir? Sözlük Anlamı ve Osmanlı Dönemindeki Anlamı Nedir?

0
Advertisement

Badihava nedir? Badihava ne demek? Badihava ile ilgili olarak kısa ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Badihava

Kaynak : pixabay.com

Badihava, Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat’tan önce topraksız köylüden alınan kazanç vergisi. Sözcük olarak, karşılığı olmaksızın ödenen para anlamına gelir. Türkçedeki “bedava” sözcüğü badihavanın bozulmuş biçimidir. Badihava, tekâlif-i örfiye türünden bir vergiydi. Ekip biçecek toprağı bulunmayanlar, başkasının toprağında çalışanlar, dirlik sahiplerine kapılanarak mirî arazileri ekip biçenler, kendi paylarına düşen ürün için badihava öderlerdi. Bu verginin kapsamı ve oranlan bölgelere göre farklı belirlenmişti.

16. yüzyıla değin süren uygulamalar, topraksız köylünün kamu arazilerini işleyip kazanç elde ederek toprak edinmesi amacına hizmet ederken, sonraki yüzyıllarda, tımar sisteminin bozulmasıyla amacından saptırılmış ve bir tür angaryaya dönüşmüştür. Bu nedenle de Tanzimat‘ın ilan edilmesinden (1839) kısa bir süre sonra kaldırılmıştır.

Osmanlı merkez maliyesi bakımından nereden alınacağı belli, ama yıllık toplam miktarı belli olmayan gelirlere de badihava denirdi. Bunların büyük bölümünü mirasçısı belli olmayan taşınır ve taşınmaz mallarla paralar, bağ, bahçe ve bostanlara zarar verenlerden alınan resimler, gerdek resmi ve paraya çevrilen cezalar oluştururdu.


Leave A Reply