Aşağı Avusturya Hakkında Bilgi

0

Aşağı Avusturya nerededir? Aşağı Avusturya eyaleti ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Aşağı Avusturya Hakkında Bilgi

Aşağı Avusturya (Niederösterreich)Aşağı Avusturya, Almanca niederösterreich. Avusturya’nın kuzeydoğusunda eyalet (Bundesland). Kuzeyde Çek Cumhuriyeti, doğuda Slovakya’yla, güneydoğuda Burgenland, güneyde Steiermark, batıda Yukarı Avusturya (Oberösterreich) eyaletleriyle komşudur. Batıda Enns Irmağının ağzından, doğuda March Irmağının ağzına kadar uzanan ve Tuna’nın iki tarafında yer alan bölge 19.171 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Derin ırmakların bulunduğu kuzeybatıdaki Waldviertel (orman bölgesi), Mühlviertel (Mühl bölgesi) adı verilen granit platonun bir kesimini oluşturur ve güneyde Tuna’yı içine alarak Manhart Dağına kadar uzanır. Kuzeydoğudaki Weinviertel (şarap bölgesi), löslü toprakları ve uygun iklim koşulları olan alçak, engebeli bir kesimdir. Doğuda Leitha Dağları ve batıda kireçtaşından oluşmuş dağların derin kırıklarıyla çevrelenen, Tuna’nın güneyindeki Güney Viyana Havzası, yapısal olarak Alpler’e bağlıdır. Yüzey şekilleri Kuzey Viyana Havzası düzlüklerine benzer, ama çakıllı toprağında yalnız çam ağacı ve fundalık yetişebilir. Eyaletin güney kesiminde 1.980 metreyi aşan yükseklikleriyle Orta Alpler’in bir bölümü yer alır. Daha alçak bölgelerde ve Flysch Alpleri’nde daha çok ormanlık alanlar bulunur. Bunların en yoğun olduğu bölge Wienerwald’dır (Viyana Ormanları). Tuna boyunda ve güneye doğru ülkenin doğusunda engebeli iyi sulanan, büyük bir bölümü lösle kaplı bir kesim vardır. Alpler’in uzantısı olan bu bölge küçüktür, ama ekonomik bakımdan önemlidir.

Advertisement

Wachau’da (Tuna Vadisi), Horn çevresinde’, Alpler’in uzantısı olan bölgede ve Viyana Havzasında tarihöncesi yerleşimler vardı. Daha sonra bölge, Roma eyaleti Noricum’un ve Charlemagne’ın imparatorluğunun parçası oldu. 976’da Bavyeralı Babenberg hanedanı markilerine verildi; Ostarichi (doğu bölgesi) adı bu dönemden kalmadır. Yukarı ve Aşağı Avusturya’nın kalıcı bir biçimde ayrılmaları y. 1450’de gerçekleşti. 1918’e değin bölgenin resmî adının Österreich unter der Enns olmasına karşın halk arasındaki adı Niederöster-reich’tı. Gmünd yakınlarında bir alan, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Çekoslovakya’ya terk edildi. Aşağı Avusturya 1918’de eyalet oldu. 1920’de Viyana, eyaletin sınırları dışında bırakıldı ve yalnızca eyaletin yönetim merkezi olarak kaldı. Anschluss ya da Almanya’ya katılma döneminde (1938-45) bölge, Reichsgau Niederdonau’nun (Aşağı Tuna Reich Bölgesi) parçasıydı. 1938’de Aşağı Avusturya Viyana’ya toprak verdi; 1945’te eyalet statüsünü yeniden kazandı. 1954’te çıkarılan ve bölgeyi yeniden düzenleyen bir yasayla kaybettiği toprakların (800 kilometrekare) büyük bir kesimini geri aldı.

Etnik olarak nüfus Almandır. Halkın büyük bir bölümü Katolik olmakla birlikte, küçük Protestan topluluklar da vardır. Avusturya kentlerinin yaklaşık yansı Aşağı Avusturya’dadır. Bunların arasında en büyük olanları Sankt Pölten, Wiener Neu-stadt, Klosterneuburg, Baden, Krems, Möd-ling, Schvvechat, Amstetten ve Stockerau’ dur. Kırsal yerleşim birimleri genellikle köylerden ve kapladıkları alan 5 hektardan daha az olan küçük çiftliklerden oluşur.

Çalışan nüfusun yaklaşık yarısının geçim kaynağı tarım ve ormancılıktır; toprağın yarıdan çoğu ekilir, üçte birden çoğu ormanlarla kaplıdır. Doğudaki düzlük alanda ve Alpler’in uzantısı olan bölgede tahıl (buğday, çavdar, mısır, arpa) ve patates, şeker pancarı gibi köklerinden yararlanılan bitkiler yetiştirilir. Viyana’nın doğusunda Tuna’ nın güney kıyılarında ve Viyana Havzasının eğimli arazisindeki Weinviertel ve Wachau’ da bağcılık yaygındır. Burada ve Alpler’in uzantısı olan bölgede meyve de yetiştirilir. Viyana çevresinde bostancılıkla birlikte hayvan yetiştiriciliği yaygın bir geçim kaynağıdır.

Viyana Havzasının kuzeyinde petrol ve doğal gaz çıkarılır ve Tuna üzerindeki Ybbs-Persenbeug’da ve Enns üstündeki Sankt Pantaleon’da hidroelektrik enerji santralları vardır. Grünbach yakınında alçıtaşı, Wachau’da grafit çıkarılır; Mannersdorf yakınlarında, bir çimento fabrikası için kireçtaşı elde edilir. Maden, dokuma, yiyecek ve şeker sanayileri, mayalı içkiler* imalatı, kereste kesimi, kâğıt, selüloz ve kimyasal ürün fabrikaları önemlidir. Traiskirchen ve Wimpassing’deki Semperit lastik fabrikaları, eyaletin en büyük sanayi şirketine aittir. Alpler’deki ve sarp kireçtaşı kayalıklarındaki termal kaplıcalar turistik bölgelerdir. Irmak (Tuna), demiryolu ve karayolu taşımacılığı ülkeyi ticari bir geçiş yolu haline getirir. Viyana’nın Schwechat’ taki havaalanı Avusturya’nın en büyük havaalanıdır.

Advertisement


Leave A Reply