Astronominin Bilimsel Çalışma Basamakları Nelerdir? Örnekle Açıklaması

0
Advertisement

Astronominin bilimsel çalışma basamaklarını kullanan bilim dalı olduğunu örnekle açıklaması. Astronominin bilimsel çalışma basamakları nelerdir?

Eski Yunanlıların zamanından beri, doğal dünyayı inceleyen insanlar, bilimsel yöntem adı verilen bilgiyi oluşturmak için bir sistem geliştirdiler. Bilimsel yöntem, asgari olarak şunları gerektirir: kesin olarak tanımlanmış terminoloji, nicel ve tekrarlanabilir ölçümler ve kanıtlarla desteklenen iddialar.

Aya iniş

Birinci Adım

Bilimsel yöntemde birkaç temel adım vardır. İlk adım, genellikle gözlemler veya veriler şeklinde kanıt toplamaktır. Kanıt, Ay’dan getirilen kayalar gibi fiziksel olabilir veya bir teleskopla odaklanan ışık ölçümleri gibi araçlardan alınan okumalar olabilir. Onları destekleyecek hiçbir kanıt olmadan yapılan açıklamalara spekülasyon denir; doğru olabilirler veya olmayabilirler. Destekleyici kanıtlar olmadan, onları kanıtlamanın veya çürütmenin bir yolu yoktur. Kimya, fizik ve biyoloji gibi bazı bilimsel alanlarda kanıtlar genellikle laboratuvardaki deneylerden gelir. Birçok nesnenin çok uzak olduğu astronomide, kanıtların çoğu ışık ve diğer elektromanyetik radyasyon türleri şeklinde gelir.

İkinci Adım

Bilimsel yöntemdeki ikinci temel adım, genellikle bir örüntü tanıma sürecini içeren verilerin analizidir. Örneğin, gökbilimciler gökyüzündeki bir gezegenin gece konumlarını analiz edebilir ve hareketteki düzenliliği fark edebilir veya galaksimizin farklı bölgelerindeki yıldızların kimyasal bileşiminde bir benzerlik bulabilirler. Verilerdeki kalıpları aramanın bir komplikasyonu, verilerin asla mükemmel olmamasıdır; gözlemlerin sayısı her zaman sonludur ve bunlara bağlı hatalar veya belirsizlikler vardır. Doğada desen arama fikri bilimin kalbinde yer alır. Keşifler, iş başında eğlenceli ve meraklı bir zihinle başlar.

Üçüncü Adım

Üçüncü adım, analizin sonuçları için bir açıklamanın geliştirilmesidir. Böyle bir açıklamaya hipotez denir. Bunun yalnızca geçici bir öneri olduğunu vurgulamak için genellikle “çalışan bir hipotez” olarak adlandırılır. Bilimsel bir hipotezin temel bir yönü, test edilebilir olması gerektiğidir. Yani, hipotezi onaylayabilecek veya çürütebilecek başka bir gözlem veya deney olmalıdır. Bilim adamları farklı hipotezler öne sürüyorlar. Yanlış olanlar bu tür deneylerle ayıklanır. Herhangi bir veri seti için her zaman birden fazla olası açıklama vardır, bu da bilim adamlarının bu kadar çok tartışmasının nedenlerinden biridir! Bilimsel yöntemin son unsuru, bu nedenle, test yoluyla hipotezlerin eleştirel değerlendirmesidir.

Advertisement
astronomi

Kaynak: pixabay.com

Bilimsel yöntemin herhangi bir akış şeması, pratikte karmaşık ve dağınık bir sürecin ne olabileceğinin basitleştirilmesidir. Herhangi bir tek gözlemin bir hipotezi çürütmesi nadirdir. Ön bilgiler birçok gözlem için bir çerçeve oluşturur ve bu bilgi yanlış veya eksikse yeni bir açıklamanın ortaya çıkması uzun zaman alabilir. Enstrümantasyon veya gözlemde ilerleme olmadan bazı hipotezleri test etmek imkansızdır. Son olarak, şans bilimin ilerlemesinde küçük ama önemli roller oynar.

Genellikle, bir araştırmacının çalışan hipotezi olarak başlayan bir fikir, birçok testten geçer ve geniş çapta kabul görür. Tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde test edilen bir hipoteze genellikle teori denir ve bunun sadece çalışan bir hipotezden daha güçlü olduğunu gösterir. Teori terimi genellikle çok çeşitli fenomenleri kapsayan bir hipotez için korunur. Örneğin, çok fazla televizyon izleyen kişilerin aşırı kilolu olduğunu varsayabilirsiniz. Hipotezinizi destekleyecek kanıtlarınız olabilir, ancak bu içgörü asla bir teorinin ağırlığına sahip olmayacak. Neden? Niye? Çünkü çok televizyon izleyen birçok insan kilolu değildir ve bir kişinin kilolu olmasının birçok nedeni vardır. Bir teori kapsam ve uygulama açısından geniş olmalıdır. Modern bir sağlam teorinin bir örneği, Einstein’ın görelilik teorisidir.

Bilimsel yöntem asla gerçeği garanti edemez, ancak diğer bilgi sistemlerinden çok daha yüksek derecede güvenilirlikle sonuçlar çıkarmak için kullanılabilir. Daha güçlü kanıtlar daha güvenilir sonuçlar verir. Bu ifade boş bir övünme değil, uzun bir bilimsel ilerleme tarihine dayanan bir sonuçtur. Bilimsel yöntem, kısmen kanıt toplamak için gösterilen zahmetlerden dolayı daha güvenilirdir.


Leave A Reply