Atatürk İlkeleri İle İlgili Sözler

0

Atatürk’ün ilkeleri ile ilgili söylediği sözler nelerdir? Atatürk hangi ilkesi ile ilgili hangi sözü söyledi, sözleri.

Advertisement

Atatürk İlkeleri İle İlgili Sözler

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ

♦ “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”

♦ “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.”

♦ “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.”

♦ “Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.”

Advertisement

ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ

♦ “Türk, büyük gücünü ancak haklarına saldırı olduğu zaman kullanacaktır.”

♦ “Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı duyarız. Onların milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz herhalde bencil ve gururlu bir milliyetperverlik değildir.”

♦ “Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa, belki daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu dava bütün mazlum milletlerin, bütün Doğu’nun davasıdır. Ve bunu sona erdirinceye kadar Türkiye, kendisi ile birlikte olan Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir.”

♦ “Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam uzaktan bütün mazlum milletlerin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetlerine kavuşacak olan milletler, bütün güçlüklere ve engellere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır.”


ATATÜRK’ÜN HALKÇILIKLA İLGİLİ SÖZLERİ

♦ “Halkçılık, toplum düzenini, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir.”

Advertisement

♦ “Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, zanaatkâr, asker, doktor ve sonuç olarak herhangi bir sosyal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, yarar ve özgürlüğü eşittir.”

♦ “Bizim halkımızın çıkarları birbirinden farklı sınıf halinde değil; aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir.”

♦ “Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.”


ATATÜRK’ÜN LAİKLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ

♦ “Ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır. Biz uygarlıktan bilim ve fenden güç alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir şey tanımıyoruz.”

♦ “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir.”

Advertisement

♦ “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.”

♦ “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.”


ATATÜRK’ÜN DEVLETÇİLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ

♦ “Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.”

♦ “Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır.”

♦ “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz, bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir.”

Advertisement

ATATÜRK’ÜN İNKILAPÇILIKLA İLGİLİ SÖZLERİ

♦ “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır.”

♦ “Uçurumun kenarında bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için gerekli devrimler… İşte Türk devriminin kısa bir ifadesi.”

♦ “Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.”

“Türk Ulusu’nu, son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine ulusun en yüksek uygarlık gereksinimlerine uygun olarak ilerlemesini sağlayacak yerli kurumları kurmuş olmaktır.”

♦ “Efendiler; yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimlerimizin asıl amacı budur.”

Advertisement


Leave A Reply