Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem Müzik Alanında Yaptıkları

2
Advertisement

Atatürk ve Müzik konulu yazı. Atatürk’ün sanata, müziğe, müzik eğitimine verdiği önem ve bu konudaki çalışmaları nelerdir, hakkında bilgi.

Atatürk'ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk’ün Müziğe Verdiği Önem

Atatürk diğer sanat dallarına olduğu gibi müzik konusuna da önem vermiş ve bir konuşmasında; “Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip, evrensel müzikte yerini alabilir.” demiştir.

Atatürk

Atatürk sanata çok büyük önem vermiştir. “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatkar olamazsınız.” sözü ile sanata verdiği önemi vurgulamıştır. Ülkemizde müzik, resim, heykel gibi sanat dallarının gelişmesi için elinden gelen çabayı göstermiş, güzel sanatlarla ilgili okullar açılmasını sağlamıştır. M. Kemal, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara, İzmir ve İstanbul’da konservatuvarlar açılmasını sağlamıştır.

Advertisement

İlk Türk operasının hazırlanması için ünlü müzisyen Adnan Saygun‘u görevlendiren Atatürk, Cemal Reşit Rey‘e de ilk konservatuvarı kurdurmuştur. Türk müziğinin akademik altyapısının da güçlü olması gerektiğine inanmış ve eğitim amacıyla genç Türk müzisyenlerini yurt dışına göndermiştir. Bu müzisyenler, geri dönüşlerinde Türkiye’ye dağılarak Türk müziğinin ve dolayısıyla Türk sanatının kalkınmasını sağlamışlardır.

Cumhuriyet Döneminde müzik konusuna önem verilmiştir. Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda müzik öğretmeni ve sanatçı yetiştirmek amacıyla 1924 yılında Ankara’da Musiki Muallim Mektebi açılmıştır.

Daha sonra uzmanların görüşü doğrultusunda, Türkiye’deki müzik kurumları Musiki Muallim Mektebi içerisinde üçe ayrılmıştır : Serbest Müzik Okulu (Koservatuar), Öğretmen Okulu (Musiki Muallim Mektebi) ve Tiyatro Okulu

Advertisement

2 yorum

Leave A Reply