Avrupa Günü (5 Mayıs) Nedir? Avrupa Günü İle İlgili Bilgi

0
Advertisement

Avrupa günü nedir, ne zamandır? Avrupa günü neden kutlanır? Avrupa Gününün anlam ve önemi ile ilgili yazı.

Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Günü (5 Mayıs)

Birleşik Avrupa Devletleri kurma düşüncesi çok eskilere dayanır, ancak asıl uğraşılar 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlar. İşgale uğrayan ülkelerde bir daha yıkıntılarla, savaşla ve acılarla karşılaşmamak isteği artar. Bu arada 19 Eylül 1946’da İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Fransa’nın ve Almanya‘nın Avrupa Birleşik Devletleri içinde uyuşmalarını önerir.

Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, dışişleri bakanları bir araya gelirler. Daha sonra da başbakanlar toplanır ve 5 Mayıs 1949’da Avrupa Birliği’ni oluştururlar. Avrupa Birliği barış düzenini korumak, Avrupalıların özgürlük ve eşitlik düzeni içinde yaşamalarını sağlamak, hukuku üstün kılmak için uğraşır. Savunma ile ilgili yetkisi yoktur. Üye ülkelerin toplumsal, kültürel, ekonomik kalkınmasına yardımcı olur.

Avrupa Konseyi’nin organları şöyledir:
  • 1- Bakanlar Kurulu: Üye ülkelerin dış işleri bakanlarından oluşur.
  • 2- Danışma Kurulu (Assamblesi): Üye ülkelerin gönderdiği parlamentlerden (milletvekilleri) oluşur.
  • 3- Sekreterlik: Avrupa Konseyi’nin en yüksek görevlisidir.

Avrupa Konseyi’nin merkezi Fransa’nın Strazburg kentidir. Üye devletlerin politikacıları burada toplanır, önemli sorunları görüşürler. Avrupa’da gelenek ve görenek bakımından çok değişik devletler ve milletler vardır. Bu nedenle de her ülke kendi bağımsızlığını korumaktadır. Bu da birleşmeyi engellemektedir.

Her yıl 5 Mayıs’ta Avrupa Günü anılır. Avrupa Konseyi’ni tanıtıcı çalışmalar yapılır.

Advertisement

Avrupa Günü

Avrupa Günü İle İlgili Bilgi

20. yüzyılın ilk yarısında (1914-1918 ve 1939-1945) insanlar için büyük yıkım ve felaketler getiren iki dünya savaşı, özellikle Avrupa ülkelerini derinden sarsmıştır. Bu savaşlarda Avrupa ülkeleri, barış, uygarlık ve özgürlük adına çok şeyler yitirmişlerdir. Oysa günümüzde uygarlık ve barışın korunması için, ülkelerin birbirleriyle olan sorunlarını kuvvete başvurmadan, yani savaşmadan çözmeleri gerektiği görüş ve inancı büyük bir yaygınlık kazanmıştır.

İnsanlık için yıkım demek olan savaşların acılarını yaşamış Avrupa ülkeleri birlikten kuvvet doğar ilkesinden yola çıkıp aralarında anlaştılar ve 5 Mayıs 1949 tarihinde “AVRUPA BİRLİĞİ“ni yani Avrupa Konseyi’ni kurdular.

Devletimizin de katılmasıyla, Avrupa birliğine üye devletlerin sayısı 18’e yükselmiştir. Böylece Avrupa devletlerinin oluşturduğu bu birlik, barış ve özgürlüğün korunması, çağdaş uygarlığın üye devletler arasında her alanda yapılacak yardımlaşmayla geliştirilmesi gibi amaçlara doğru birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürmüştür.

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ÇALIŞMA ORGANLARI:

  • a) Bakanlar Komitesi (Genel kurul),
  • b) Danışma Assamblesi,
  • c) Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği.

1964 yılında Avrupa Konseyi’nin aldığı bir kararla her yıl 5 Mayıs günü Konseye bağlı tüm Avrupa devletlerinde ve doğal olarak Türkiye’de de Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır. «

Advertisement

Yirmi yıl arayla iki büyük savaşın yakım ve acılarını yaşayan Avrupalı insanlar, artık güçlerini birleştirip, insanlık hizmetine sunmanın yararına yürekten inanmaktadırlar. Birbirleriyle bilimsel, teknik, sanatsal, ekonomik, kültürel, askerî ve siyasal alanda tam bir yardımlaşma ve işbirliği yapmanın önemini kavramışlar; güçlerini, insanlığın yararına olacak biçimde birleştirme amacına yöneltmişlerdir.

İşte bunun içindir ki, Avrupa Günü’ne ülkemizde de gereken önem verilmekte ve her yılın 5 Mayıs günü anlamına uygun bir biçimde kutlanıp, değerlendirilmektedir.


Leave A Reply