Ayetel Kürsi Fazileti – Hakkında Bilgi

0

Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi’nin Kuran-ı Kerimdeki yeri, önemi, fazileti, anlamı, açıklaması hakkında bilgi.

ayetel-kursiAyetel Kürsi; Kur’an-ı Kerim’de, Bakara Sûresi’nin 255. ayetidir. İçinde Kürsi kelimesi geçtiği için Ayete’l-Kürsi diye adlandırılmıştır. Kur’an ayetlerinin en yücelerindendir. Sevgili Peygamberimiz:

Advertisement

“Günlerin seyyidi Cuma, sözlerin seyyidi Kur’an, Kur’anın seyyidi Bakara Sûresi, bu sûrenin seyyidi de Ayete’l-Kürsi’dir” buyurmuştur. Bu mübarek ayetlerin Türkçe meali şöyledir:

“Allah, O’dur ki kendisinden başka bir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Dalgınlık ve uyku onu tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan yanında kim şefaat edebilir? (O) önlerinde ve arkalarında ne varsa (hepsini) bilir. (Yaratılmışlar) O’nun ilminden (yine) O’nun dilediği kadarından başka hiç bir şey kavrayamazlar. (Allah’ın) kürsisi yeri ve gökleri kaplamıştır. Onları (yani yer, gök v.s. her şeyi) koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O, öyle ulu, öyle azametlidir.”

Ayete’l-Kürsi de geçen iCürsî kelimesi üzerinde kelâm âlimleri çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu, mahiyetini ancak Allah’ın bileceği bir kudret ve saltanatı temsil eder.

Ayete’l-Kürsi’yi okumak çok sevaptır. Peygamberimiz: “Bir kimse her farz namazın ardından Ayete’l-Kürsi’yi okursa, onu cennete girmekten, ölümden başka bir şey men etmez. (Yani ölünce doğru cennete girer) buyurmuştur. Bir başka hadislerinde de “Ayete’l-Kürsi’yi, kim yatağına girerken okursa, Allah onu kendi hanesi ile, komşusunun hanesi ve daha etrafında bir kaç hane üzerine emin kılar” buyurmuşlardır.

Advertisement


Leave A Reply