Babilik Nedir? Babilik İnancı ve Mirza Ali Muhammed Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Babilik nedir? Babilik inancının ya da mezhebinin özellikleri nelerdir? Babilik inancı, tarihçesi, kurucusu Mirza Ali Muhammed hakkında bilgi.

Babilik

Babilerin ibadet yeri

BABİLİK NEDİR?

Babilik, Şiraz’da dünyaya gelen Mirza Ali Muhammed’in kurduğu mezhebin adıdır. İslâmlıkta devrim yapmak bahanesiyle ortaya atılan Mirza Ali Muhammed ( 1821 – 1850) «Bâb» lâkabıyla tanınmıştır. Şii mezhebine getirmek iddiasında bulunduğu, İslâmlığa sığnmayan acayip yenilikleri kabul edip kendisine mürit olanlara da «Bâbi» adı verilmiştir. Mirza Ali Muhammed’e Bâbi denilmesinin sebebi, okuduğu medresede daima kapı önünde oturmak âdetinde olmasıdır («Bâb» kapı demektir.)

Bâbiliğin İslâmlıkla bağdaşamayan yenilik tarafları meselâ boşanma yoktur. Bâbiler, mallarının yüzde beşi nispetinde vergi vermek zorundadırlar. Bu vergiyi Bâbiler cemaatinin başında bulunan, «Ondokuzlar» denilen heyet alır. Bâbîlikte ticaret serbest, faiz helâldir. Kızlar da, oğlanlar da on bir yaşına basınca evlenmek zorundadırlar. Bâbilikte kadınların örtünmesi de yasaktır. Bâbilerin bir tek kap yemekle yetinmeleri de mezhebin icaplarındandır. Bu mezhepte içki, afyon yasaktır.

Bâbiliğin kendisine özel bir de takvimi vardır. Bâbi takviminde ay on dokuz gün, yıl on dokuz aydır. Bâbilerin nizamları, teşkilâtları, hattâ «Kitab-ün Nur» dedikleri kendi Kuran’ları vardır.

Bâbiliğe Bağlı Bir Türk Kızı

Bâbiliğin Mirza Ali Muhammed’den sonra gelen önemli bir şahsiyeti daha vardı. Bu, Kurretülâyn adında bir kadındı. Kazvinli bir Türk kızı olan bu kadın ana dili Türkçeden başka vatanının dili olan Farsça’yı, Arapça’yı da mükemmel biliyordu. Bilgin şair, hatip bir kadındı. Bu meziyetlerine güzelliği, zarifliği, süse düşkünlüğü de eklenince, Kurretülâyn Hanım, etrafını büyüleyerek, Bâbiliğin yakıcı ve yıkıcı tesirini çoğaltan korkunç bir kuvvet haline geliyordu.

Advertisement

Mirza Ali Muhammed’in taraftarları çok çabuk çoğaldı, kısa bir zaman sonra bu kalabalık ihtilâlci bir kuvvet halini aldı. Bu yığın hükümetle çarpışmaya başladı. Bâbiler ilk olarak 1846’da ayaklandılar. Sonra bu ayaklanmalar zaman zaman sürüp gitti. Bâbiliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed çarpışmalardan birinde, 11 temmuz 1848’de öldürüldü. Kurretülâyn da, birçok kanlı maceralardan sonra yakalandı, diri diri yakılmaya mahkûm edileli. Tövbe ederse affedileceği söylendiği halele, uydurma mezhebinden dönmedi, mertlik şiirleri okuya okuya yandı, öldü.

Bütün bunlara rağmen Bâbiler gene ortalığı karıştırmaya devam ettiler, 1878, 1838 ve 1889’da üst üste kaniı çarpışmalar oldu. Hükümet kuvvetleri üstün geldi, Bâbilerin ileri gelen reisleri İran’da barınamaz oldular.
Türk toprağına sığındılar. Bugün için İran’da Babilik diye bir mesele yoktur.

Bâbiler’in mezhebi, İslâmlıktan pek çok ayrıldığı için, bazı bilginler Bâbiler’in Müslüman sayılamayacağını söylemişlerdir. Bâbilikten Bahailik çıkmış ve asıl Bâbiler azınlıkta kalmışlardır. Bugün bu mezhep mensupları İran’da yaşarlar ve sayıları birkaç binden ibarettir.

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?