Beyin Göçü Nedir? Kısaca, Beyin Göçü Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Beyin göçü nedir, nedenleri nelerdir? Beyin göçü nasıl gerçekleşir, özellikleri, beyin göçü hakkında kısaca bilgi.

beyin

Kaynak: pixabay.com

Beyin Göçü

Beyin Göçü Mesleki açıdan eğitim almış ve çok iyi yetişmiş kalifiye eleman dediğimiz çalışanların çeşitli nedenlerden dolayı başka ülkelerde çalışmayı tercih etmelerine beyin göçü denir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yoğun olarak beyin göçü gerçekleşmektedir. Gidilen ülkelerde daha iyi bir çalışma ortamı ve hayat standartlarının yüksek olması beyin göçünün başlıca nedenleridir.

İlgisizlik, anlaşılamama, etnik ve siyasi baskılar da göç ne neden olmaktadır.

Beyin göçüne en iyi örnek olarak II. Dünya Savaşı sırasında Nazi baskısından kaçan Yahudi bilim adamlarının Türkiye’ye yerleşmeleri gösterilebilir.

Ülkemizden yurt dışına gönderilen 50 bin öğrencinin yıllık maliyeti 1,5 milyar doları bulmaktadır. 5 yıllık eğitim maliyeti ise 7,5 milyar doları geçmektedir. Ülkemizde iyi eğitim görmüş her 100 kişiden 59’u (%59) yurt dışında çalışmayı tercih etmektedir.

Ülkemiz beyin göçü sıralamasında 32 ülke içinde 24. sıradadır. En fazla beyin göçü veren ülke ise Hindistan’dır. En çok beyin göçü alan ülkeler ise Kanada, ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerdir. Ülkemizde beyin göçüne karşı son yıllarda gerek resmi, gerekse özel kurumlarca çeşitli önlemler alınmakta ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Advertisement

Göç Nedir? Sözlük Anlamı

“Göç”
1. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret
“Obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi.” – S. Ayverdi
2. Evden eve taşınma, nakil
“Her sene, zamanı gelince İstanbul’un mahallelerinde Boğaz’ın köylerine göçler başlardı.” – A. Ş. Hisar
3. Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları
4. Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri
“Yüzyıl başında doğanlardan günümüze kalanlar birer birer göçüyor.” – E. Atasü

“göç etmek (veya eylemek) ”
1. oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
“Kalktı göç eyledi Afşar elleri / Ağır ağır giden eller bizimdir” – Dadaloğlu
2. ölmek

“göç yolda düzülür ”
“işe başlansın arkası gelir, eksikler zamanla giderilir” anlamında kullanılan bir söz

“iç göç ”
Bir ülke sınırları içinde genellikle küçük yerleşim bölgelerinden büyük kentlere geçici veya sürekli kalmak üzere göç etme

“beyin göçü ”
İleri düzeydeki meslek ve bilim adamları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılması
“İlim araştırmaları için kredi darlığı Avrupa’dan Amerika’ya beyin göçüne sebep olmaktadır.” – F. R. Atay

“kültür göçü ”
Bir kültür motifinin veya kültürel bir uygulamanın bir başka kültüre geçmesi

Advertisement

“ruh göçü ”
Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürdüğü inancı, tenasüh, reenkarnasyon


Leave A Reply