Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri

0

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler nelerdir, hayatımızı nasıl etkiler, bu gelişmelerin önemi, etkileri nelerdir, hakkında bilgi.

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri

Bilim ve Teknoloji
İnsanoğlunun taş aletler kullandığı dönemden günümüze kadar teknoloji hızla gelişmiştir.

20. yüzyıl ise bilim ve teknolojinin gelişiminde altın bir dönem olmuş, bu gelişme insanoğlunun yaşam standartında önemli bir rahatlama ve gelişme sağlamıştır. Bilim, sürekli gelişerek durağan olmadığını kanıtlamış bu gelişme ise yaşadığımız dünyanın çok da büyük olmadığını göstermiş ve insan hayatını pek çok açıdan kolaylaştırmıştır.

Gelin ilerlemenin hangi alanlarda neler getirdiğine birlikte bakalım.

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Yaşadığımız dünyada bilim insanoğlunun yaşamına öyle bir girmiş ki, artık vazgeçilmezler arasında yer almıştır. Bilimin sonucu ortaya teknoloji çıkmış ve her alanda hayatımızı kolaylaştırmaya başlamıştır. Bilim ve teknoloji arasında yaşanan döngü bilimsel çalışmalar yapılarak, bilgi üreterek teknolojik gelişmelere yol açarken teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırmanın daha uygun şartlarda yapılmasını sağlamıştır.

1950’li yıllardan itibaren kullanılan elektronik bilgisayarlarla birlikte bilim ile teknoloji arasındaki ilişki giderek daha kısa sürede tamamlanmaya başlamıştır. Kullandığımız bilgisayarların hergün biraz daha güçlenmesiyle; mevcut araştırmalar hızlanmış, yeni bilgi alanları ortaya çıkmış, bilgimizin sınırları gelişmiş, toplumlarda hızlı sosyal ve kültürel değişmelere ortam hazırlamıştır.

Bilim ve teknolojinin ortaya çıktığı tarihten itibaren insanlar yaşadığı dünya ile yetinmemiş uzayı merak etmiş ve sırlarını çözmek için Galile’den başlayıp, Kepler’le devam eden ve günümüze dek süren bir araştırma içinde bulunmuşlardır.

ULAŞIM

19. yüzyıldan itibaren hızlı uçaklar ve roketler yapılmaya başlanmış bu insan oğlunun uzaya çıkmasına ön ayak oluşturmuştur. Bu gelişme ise yine insanoğlunun hayatından önemli değişikliklere ortam hazırlamıştır.

Bu sayede;

***Astronominin gözleme dayalı iken deneysel bilim haline gelmesi,

***Uzayla ilgili daha kesin bilgiler elde edilmesi,

***Uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyamızın tanınması,

***Uydu fotoğraflarından yararlanarak meteorolojide hava tahminleri yapılması

***İletişim ve ulaşım teknolojilerinde kolaylıkların sağlanması gibi değişimlerin insan hayatına ve yaşantısına katkıları olduğunu görebilmekteyiz.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM

Geçmişten günümüze insanoğlu duygularını, düşüncelerini ve isteklerini aktarmak için çeşitli yollarla iletişim kurmaya çalışmıştır. Bazen dumanla, bazen güvercinlerle, bazen atlı elçilerle bazen de bugün Karadeniz’in bazı bölgelerinde görülen ıslıkla iletişim ve haberleşme sağlanmaya çalışılmıştır.

İnsanların uzaktan haberleşmesine imkan veren teknik araçlar Fransız Devrimi’nden hemen sonra gelişme sürecine girmiş, 1876 yılında Graham Bell’in telefonu bulmasıyla insan sesinin iletişimi farklı bir boyut kazanmıştır.

19. yüzyılda iletişim ve etkileşim ağları gelişmeye devam etmiştir. 20. yüzyılda ise kitlesel yayın teknikleri gelişmesiyle iletişim artık görsel boyutlara taşınmış televizyon her eve girmiştir.

Televizyonun hayatımıza girmesi ile;

***Ufkumuz genişlemiş bakış açımız değişmiş,
***İnsanlar için eğlence aracı olmuş,
***Kültürel değerlerin yayılması hızlanmış,
***İnsanlığı ilgilendiren konularda duyarlılığı artırmıştır.

20. yüzyılda ise en büyük gelişme bilgisayarın ve internetin yaygın bir şekilde evimize, işyerimize ve hayatımıza girmesi olmuştur. *

İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojiler büyük bir hızla ilerlemekte ve gelişmektedir.

Bunlar arasında;

Bilim ve Teknoloji

NÜKLEER ENERJİ

Günümüzde gelişen sanayilere alternatif enerjiler bulma anlayışı bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır. Atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türü olan Nükleer enerjiyi ortaya çıkarabilmek için nükleer reaktörler kullanılmaktadır.

Dünya çapında toplam 31 ülkede bulunan 210 adet nükleer santralde toplam 367.398 Megawatt elektrik üretilmektedir. Ülkemizde Nükleer enerjiyi ortaya çıkarabilecek reaktörler ve santraller henüz çalışma aşamasındadır.

GEN TEKNOLOJİSİ

Günümüzde en önemli çalışmaların yapıldığı alanların başında gelmektedir. Genetik kodların tanınması ve çözülmesiyle ortaya çıkabilecek her türlü kalıtsal hastalıkların çözülebilmesi öngörülmektedir.

Gen teknolojisi sadece insanlar üzerinde değil bitkiler ve diğer canlılar üzerinde de devamlı geliştirilmeye çalışılmaktadır.

NANO TEKNOLOJİ

Nano günümüzde teknik ölçü birimi olarak bir birimin milyarda biri anlamını taşımaktadır. Bu teknoloji her hangi bir maddenin anlaşılması kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilmesidir.

Nano teknoloji küçük yapıların ticari bir amaca hizmet etmesi amacıyla düzenlenmesidir. Günümüzde bu teknoloji hayatımızın her noktasını etkilemeye başlamıştır. Kir tutmayan duvar boyaları, küvet ve lavabolar, kirlenmeyen, ıslanmayan, ütü istemeyen kumaşlar, mikropları öldüren filtreler, bakterileri öldüren çoraplar günlük yaşamımıza giren nano teknolojik ürünler arasında sayılabilir.

Bu teknoloji;

***İlaçlama ve gübreleme için tarımda
***Malzeme ve imalat sektöründe
***Bilişim ve bilgisayar sektöründe
***Tıp ve Sağlık sektöründe
***Havacılık ve uzay araştırmalarında
***Çevre ve Enerji alanında kullanılabilir.

bilim-ve-teknoloji

TIP

İnsanlık var olduğundan bu yana onunla birlikte hastalıklar da var olarak gelmiştir. Bu alanda eski çağlardan bu yana çeşitli çalışmalar yapılmış ve insan oğlunun ömrünü uzatabilmek için sorunlar farklı toplum ve milletlerce çözümlenmeye çalışılmıştır.

Geçmişten günümüze kadar pek çok hastalık farklı toplumların ve bilim insanlarının katkılarıyla çözümlenmiştir. Bugün hala daha çözümlenmeyi bekleyen pek çok hastalık bilim insanlarını beklemektedir. Tıp alanında görülen bu gelişmeler insanın daha sağlık ve sorunsuz yaşamasını sağlayacaktır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar Tıp alanında bu güne kadar pek çok gelişmenin olduğu ve olacağını ortaya koymuştur. Amerika’da 2 doktorun yaptığı ankette, şu ana kadar gerçekleşen buluşlar değerlendirmiş ve tıp alanındaki en önemli 10 buluş şöyle ortaya çıkmıştır.

***Fizyolojinin babası olarak kabul edilen Williann Harvey’in Kan dolaşımını bulması
***Antoine Van Leenwenhoek’in bakterileri bulması
***Crawford Long’un anesteziyi bulması
***Edward Jenner’in aşıyı bulması
***James Watson ve Francis Crick’in DNA’yı bulması
***Wilhelm Röntgenin Röntgeni bulması
***Ross Harrison’un doku kültürünü bulması
***Nicola Ainchlov’un Kolestrolü bulmaları önemli buluşlar arasında sayılmıştır.

Tıp alanında bizleri neler bekliyor?

Sağlığımızı ilgilendiren konularda önemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında önemli bir yeri gen mühendisliği tutmaktadır. Bu alanın gelişmesiyle; hayvanlardan insan vücudunun reddetmeyeceği organların üretilmesi söz konusu olabilecek, hücre içine genler sokularak bozuk genler düzeltilebilecek, muz, domates veya patates içine gen enjekte edilerek bu meyve ve sebzelerden koruyucu proteinler üretilebilecektir.

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle DNA mikroçipleri oluşturulup araştırmalar hızlana-bilecektir. Nano teknolojinin tıp alanına girmesiyle birlikte damar içinde dolaşabilen ve istendiğinde dışarıdan kumanda edilebilen ve hastalıkları önlemede önemli yer tutabilecek robot ilaçlar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

insanlığı rahatlatabilecek tıp alanında önümüzdeki yıllara damgasını vurması beklenen buluşlar arasında aşağıdakiler gösterilmektedir.

***HIV / AİDS aşısının bulunması
***insan beyninin keşfedilmesi
***Kök hücre üretimi
***Genetik örnekleme


Leave A Reply