Bir Hücreli Canlıların Özellikleri

0
Advertisement

Bir hücreli canlılar nelerdir? Bir hücreli canlıların özellikleri, isimleri, haklarında bilgi. Tek hücreli canlılarda hareket, beslenme nasıldır?

Tek Hücreli Canlıların Özellikleri

Tek Hücreli Canlıların Özellikleri

Hayvanlar ve bitkiler, hücre adı verilen, çok küçük parçacıklardan yapılmıştır. insan vücudunda do milyarlarca hücre vardır. Bir litre kanda, yaklaşık olarak, 300 milyon hücre bulunur (vücutta beş litre kadar kan vardır). Bir de, yalnız bir hücreden meydana gelen hayvanlar ve bitkiler vardır. Çok hücreli canlılarda hayat olayları birbirinden ayrı yapıda olan çeşitli hücreler arasında paylaşıldığı halde, tek hücrelilerde, yaşamak için gereken bütün işler, örneğin beslenme, solunum vb. yalnız bir hücre tarafından görülmektedir. Bundan ötürü, bir hücreli canlıların çok çapraşık olmasına şaşmamak gerekir.

Hareket Özellikleri

Bir hücreli hayvanlara protozoa adı verilir; bir hücreli bitkiler arasında bakteriler, çeşitli su yosunları (algler) vardır.Ayrıca, bir hücreli canlıların bir kısmı bitkiyle hayvan arasındadır. Genellikle, hayvanların hareket etme gücü olduğu, bitkilerinse, hareket edemeyip, bir yere bağlı kaldıkları düşünülür. Ama, birçok bir hücreli basit bitkiler su içinde, flagella adı verilen kirpiksi uzantılar yardımıyla hareket eder. Buna karşılık, bazı hayvanlar hiç hareket etmez.

Beslenme Özellikleri

Bir organizmanın durumunu saptamaya yarayan bir etmen, onun beslenme biçimidir. Yeşil bitkiler kendi besinlerini basit kimyasal maddelerden, su ve karbondioksitten yapar. Hayvanlar, böyle basit kimyasal maddelerden besin yapamaz; ya bitki ya da başka hayvanları yiyerek aldıkları karmaşık besini, vücutları içinde yeni baştan bozup yaparak, kendilerinin yapıldıkları maddelere benzer duruma getirir. Beslenme biçimi, bitkilerle hayvanlar arasında tam ve açık bir ayrılık göstermez.

Örneğin, birçok euglena türü yeşildir ve besinlerini bitkiler gibi, kendileri hazırlar; yeşil olmayan türlerse, suda erimiş olan çok küçük besin parçacıklarını alır. Hayvanla bitki arasında olan bir başka grup da chrysomonodlardır. Bir chrysomonod, tam bir hayvan olan amip (amoeba) biçimini ya da tam bir bitki olan alg biçimini alabilir; yine chrysomonad, tipik bir hayvan gibi, katı besinle beslenen, renksiz eugleno benzeri bir yaratık biçimine geçebilir.

Advertisement

Leave A Reply