Bruno Mars – Don’t Give Up Çevirisi

0

Bruno Mars Don’t Give Up Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Bruno Mars Don’t Give Up şarkısının Türkçe sözleri.

Bruno Mars – Don’t Give Up Çevirisi

When you wanna do something that’s new.
Yeni bir şey yapmak istediğin zaman
And it seems really, really hard to do.
Ve yapması gerçekten çok çok zor görünüyorsa.
You feel like quiting, you feel you’re through.
Vaz geçmek üzere hissettiğinde, yapamayacağını hissettiğinde,
Well I have some advice for you, don’t give up.
Senin için bir tavsiyem var, vaz geçme

Advertisement

Keep on trying, ya’ll gonna make it (ah yeah, yeah) don’t give up.
Denemeye devam et, yapacaksın (evet, evet) vaz geçme
Don’t ever quit, try and try and you can do it, don’t give up (Yeah)
Asla bırakma, dene ve dene yapabilirsin, vaz geçme (evet)

If you want to catch a ball, but you’re having no luck at all.
Eğer bir top yakalamak istiyorsan ama hiç şansın yoksa
The ball hits your head, it hits your nose.
Top başına, burnuna çarpıyorsa
It hits your belly, your chin and toes.
Beline, çenene ve parmaklarına çarpıyorsa
Well try and try and try again, keep on trying and soon in end.
Tekrar tekrar tekrar dene, denemeye devam et, sonuçta yakında
You’ll put your hands out in the air, you’ll catch that ball, yes this I swear
Ellerini havaya kaldıracaksın, tpu yakalayacaksın, yemin ederim

Don’t give up, keep on going.
Vaz geçme, devam et
You won a fought so keep on rolling
Bir savaşı kazandın ve yuvarlamaya devam et
Don’t give up, don’t ever stop,
Vaz geçme, asla durma
Try and try and you’ll come on out on top, don’t give up.
Dene ve dene, tepeye çıkacaksın, vaz geçme

You got yourself new rollerskates.
Kendine yeni patenler aldın
You put them on and you feel great,
Giyiyorsun ve harika hissediyorsun
Stand up, but then you fall, don’t think you can skate at all.
Ayağa kalkıyorsun ama sonra düşüyorsun, asla kayamayacağını düşünme
You get back up and then you trip
Tekrar ayağa kalk ve sonra tökezle
You skip and tip and slip and flip
Düş ve kalk ve kay ve dön
Well try and try and try some more, and soon you’re skating across the floor.
Biraz daha dene dene ve dene, ve yakında yerde kayıyor olacaksın

Advertisement

Don’t give up, keep on moving.
Vaz geçme, harekete devam et
You’re gonna get there just keep on grooving
Oraya ulaşacaksın sadece uğraşmaya devam et
Don’t give up, don’t pack it in,
Vaz geçme, geri bırakma
Try and try and you will win, don’t give up.
Dene ve dene, kazanacaksın, vaz geçme.

No no no, don’t give up
Hayır, hayır, hayır, vaz geçme
No no, don’t give up.
Hayır, hayır, hayır, vaz geçme


Leave A Reply