Cereyan Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Cereyan ne anlama gelir? Cereyan kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
“Köprünün parmaklığına dayandı, gözlerini Haliç’in kapkara sularına, bu suların cereyanına kaptırdı.” – E. E. Talu
2. Bir şeyin gelişme, olma durumu
“En iyisi zorlamamak, işi tabii cereyanına bırakmak.” – R. H. Karay
3. Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket
“Aşırı ırkçılık cereyanlarının yalancı şahidi olarak sahneye çıkarıldı.” – C. Meriç
4. Akım
“Elektrik cereyanı.”
1. elektrik akımıyla çarpılmak
2. suyun akışı içinde kalıp sürüklenmek
3. bir eğilim, bir görüş hareketi içinde yer almak
elektrik akımına tutulup etkisinde kalmak
1. kapalı bir yerde, karşılıklı açık pencere veya kapı arasında meydana gelen hava akıntısında kalmak
2. hava akıntısında kalarak üşütmek
geçmek, olmak, yapılmak
“Bu yolda cereyan etmiş olan muhaberattan bazılarını arz etmekliğime müsaadenizi rica ederim.” – Atatürk
Advertisement

Leave A Reply