Dağ İle İlgili Deyimler ve Anlamları

0
Advertisement

İçinde dağ kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Dağ hakkında deyimler ve anlamları.

dag
*** alçacık dağları ben yarattım demek
çok kurumlu olmak, kendini çok beğenmek.

*** aralarında dağlar kadar fark olmak
aralarında her yönden büyük ayrılıklar bulunmak, benzer nitelikler çok az olmak.

*** dağ (dağlar) gibi (kadar)
1) çok büyük, çok iri, çok güçlü: “Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden / Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin” -F. N. Çamlıbel. 2) pek çok: “Önüne bırakılmış dosyalar dağ gibiydi.” -A. Kulin.

*** dağ (dağları) devirmek
çok zor işleri başarmak.

Advertisement

*** dağa çıkmak
1) eşkıyalık etmek; 2) hükûmete karşı gelmek için dağlara çekilmek.

*** dağa kaldırmak
birini, herhangi bir amaçla, zorla dağa veya ıssız bir yere götürüp orada tutmak: “Yalnız Efe’den kimsenin şikâyeti yokmuş. Ne kimseyi dağa kaldırırmış ne de fidye istermiş.” -Ö. Seyfettin.

*** dağda büyümüş
kaba ve görgüsüz kimse.

*** dağdan gelip bağdakini kovmak
sonradan geldiği bir yerde, kendinden önce gelen kişinin yerini almaya çalışmak.

Advertisement

*** dağlara düşmek
büyük bir üzüntü dolayısıyla insanlardan kaçıp ıssız yerlerde yaşamak.

*** dağlara taşlara
kötü bir durumdan söz edilirken “hepimizden ırak olsun” anlamında kullanılan bir söz.

*** dağların misafir aldığı mevsim
şaka yaz mevsimi.

*** dağların şenliği (gelin anası)
şaka kaba, anlayışsız kimse: “Hay kör olası, dağların şenliği, bak şimdi de hanımın saksısını devirdi.” -M. Ş. Esendal.

Advertisement

*** güvendiği dağlara kar yağmak (güvendiği dal elinde kalmak)
yardım ve yarar beklediği kimse, yer veya şeyden iyilik gelmemek.

*** küçük dağları ben yarattım demek
çok böbürlenmek, kibirlenmek: “Aslarda o küçük dağları ben yarattım diyen heybet … varken … o güdük, o boynu bükük konçinalar onlara bir türlü el kaldıramıyorlar.” -H. Taner.

*** alçacık dağları ben yarattım demek
çok kurumlu olmak, kendini çok beğenmek.

Advertisement

Leave A Reply