Dağ Nedir? – Sözlük Anlamı

2
Advertisement

Dağ ne anlama gelir? Dağ kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü
1. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan
2. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılan yanık
3. Büyük üzüntü, acı
Kaba saba, görgüsüz kimse, dağdan inme
Eti kırmızı bir tür küçük alabalık (Salmo alpinus)
Çok iri kadın, dağlar anası
1. Dağlarda yaşayan yabani ve tehlikeli ayı cinsi
2. Şehir yaşayışına alışmamış çok kaba kimse
Yasaların veya toplum kurallarının uygulanamadığı yer
1. Dağın zirvesi, doruğu
2. Issız yer
“Dağ başında gece yarısı beni kim görmek isteyebilir?” – M. Ş. Esendal
Yeryüzü biçimlerini genellikle de dağların özelliklerini ve dış görünüşlerini inceleyen bilim, orografya
Dağ şartlarına göre eğitilmiş askerî birlik
Dağda yetişen bir tür çam
Ada çayı
Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır
Dağda yetişen çilek, yaban çileği
“Alabalıkları dağ köylüleri ırmaktan tutar getirirlerdi. Yanında andaç diye bir kâse dolusu dağ çileği yahut badem sunarlardı.” – A. Kutlu
Yüksekliği 5-10 santimetre olan, yere yatık ve çiçekleri soluk sarı renkli bir tür dalak otu (Teucrium montana)
Yabani elma
Çakal eriği
Dağ yamacının alt bölümü
“Gece boyunca kırlarda yürüdü, dere tepe düz gitti ve bir dağın eteğine geldi.” – İ. O. Anar
Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için dağlık bölgelerde yapılmış ev
Dağlar arasındaki çukur alanlarda, akan suların birikimi ile oluşan göl
Yüksek yerlerdeki serin ve temiz hava
Sert, kuru ve soğuk havanın hâkim olduğu iklim türü
Sırtı kara benekli, karnı beyaz, erkeğinin gerdanı portakal renginde, ağaçlık yerlerde yaşayan ispinozgillerden bir kuş (Fringilla Montifringilla)
Titrek kavak
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir tür antilop, elik, yağmurca (Rupicapra tragus)
1. Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen sert yapılı ağaç (Sloane berteriana)
2. Bu ağacın meyvesi
Sıradağlardan her iki yöne doğru uzanan dağ sırtı
Dağlık yerlerde kurulmuş yerleşim yeri
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimli tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
Dağlar arasında hayvan otlatmaya elverişli bölge, dağ otlağı
Yüksekliği 20-50 santimetre arasında olan, sık beyaz tüylü, kuvvetli nane kokulu, çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyclotrichium niveum)
Yer kabuğunun belli yerlerinde kıvrılma, kırılma ve yükselme olayları sonucu dağların oluşunu inceleyen bilim kolu, orojeni
Dağ merası
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe, ağaç serçesi (Passer montanus)
Kemiriciler takımının sincapgiller familyasından, postu beğenilen bir tür memeli (Marmota marmota)
Her yer, her taraf
“Dağda taşta insanların düzmeciliği yoktu.” – Halikarnas Balıkçısı
Katır sırtında taşınan küçük top
Dağ adamı
“Kusura bakmayınız, dağdan inmedir o, ne yol bilir ne yordam!” – A. İlhan
Ortak özellikler gösteren, aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu dağlar dizisi
Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
“Vezüv ve Etna birer yanardağdır.”
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
“Çok şişmek, kabarmak” anlamında kullanılan Hüt Dağı gibi şişmek deyiminde geçen bir söz
Genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan, arkasında cinlerin, perilerin bulunduğu varsayılan, zümrütten hayalî bir yer
“Bindim bir akdoğana / Doğan yolu şaşırdı / Kafdağı’ndan aşırdı” – Z. Gökalp
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
“Küfürlerin arasında duyduğu sözlerden, bu gözdağının sabahki olayla ilintili olduğunu anlar gibiydi.” – A. Kulin


2 yorum

Leave A Reply