Dananın Kuyruğu Kopmak Ne Demektir? Deyimin Anlamı ve Hikayesi

0

Dananın Kuyruğu Kopmak ne demektir? Dananın Kuyruğu Kopmak deyiminin anlamı ve hikayesi nedir, deyimin açıklaması, hakkında bilgi.

Dananın Kuyruğu Kopmak Anlamı

Beklenen veya korkulan sonucun gerçekleşmesi anlamında bir deyimdir.

Advertisement

Dananın Kuyruğu Kopmak

Deyimin Hikayesi;

Bir anlaşmazlığın uzun bir süre sonra patlak vermesini anlatmak için “dananın kuyruğu koptu” deyimini kullanırız.

Eskiden düzenbaz ve bin bir türlü yollarla ondan bundan para sızdıran, yalancı, huysuz bir adam varmış. Artık bu işi kendisine bir geçim yolu olarak seçtiğinden, herkes ondan köşe bucak kaçarmış.

Herhangi birini gözüne kestirip filan zamanda kendisine borç verdiğini söyleyerek dava açarmış. İki yalancı şahitle, mahkemeye gider, Kadı Efendi’ye rüşvet verip, davayı kazanırmış.

Advertisement

Bu sahtekâr adam bir gün, kasabanın saygın ve itibarlı bir tüccarı hakkında dava açmış. Kadıya da rüşvet olarak besili bir dana göndermiş.
Davalı tüccar bunu öğrenince, düzenbazın rüşvetinden daha büyük ve genç bir danayı kadıya göndermiş. İşin suyunun çıktığını ve sonunun kötü olacağını anlayan kadı, mahkeme günü her iki danayı da getirip mahkeme binasının avlusuna bağlamış. Herkesin önünde makamına oturmuş şöyle demiş.

– Bu davayı hakkıyla görmek için uzun süre vicdanımla savaştım. Ben rüşvete itibar etmeden, adalete uygun çalışırım. Ama her iki taraf da rüşvet olarak evime birer dana göndermiş. Şimdi avluya inip kimin haklı, kimin haksız olduğunu danalara bakarak beraberce çözelim.

İzleyenler merak içinde avluya inmişler. Kadının emriyle danalar kuyruklarından birbirine bağlanmış, kuyruk altlarına neft sürülerek birer de kalınca diken batırılmış. Hayvanlar böğürerek birbirlerini tersi yönde çekmeye başlayınca kadı bağırır:

– Kimin danasının kuyruğu daha erken koparsa, o taraf haksız çıkacak ve adalet yerini bulacaktır.

Uzun çekişmeden sonra hilekârın danasının kuyruğu kopmuş ve hayvan can havliyle dışarı fırlamış. Kadı da böylece kendini kurtarıp, bu deyimin dilimize girmesine vesile olmuş.

Advertisement

Cümle İçinde Kullanımı;

  • İstediğimiz parayı vermezse işte o zaman dananın kuyruğu kopar.
  • Bu geceki görüşmeden sonra her şey belli olacak ve dananın kuyruğu kopacak.
  • Dayanamayıp gerçekleri anlatınca bizim evde dananın kuyruğu koptu.
  • Zaten hiç anlaşamıyorduk, son olaydan sonra da dananın kuyruğu koptu.

Hikayesi;

Eskiden, hilekâr, düzenbaz, yalancı ve binbir türlü yollarla şundan bundan para sızdıran, huysuz bir adam varmış. Artık bu işi kendisine bir meslek ve geçim yolu olarak seçtiğinden, herkes ondan kaçarmış.

Herhangi bir tüccar veya esnafın aleyhine, filan zamanda kendisine borç verdiğini söyleyerek, dava açar-mış. İki yalancı şahit bulur, kadıya da rüşvet verir, davayı kazanırmış.

Bu sahtekâr, bir gün kasabanın hatırlı ve nüfûzlu bir tüccarı hakkında dava açmış. Kadıya da rüşvet göndermiş. Rüşvet bir dana imiş.

Davalı tüccar da bunu öğrenir öğrenmez, düzenbazın rüşvetinden daha büyük ve acar bir danayı usulca kadıya göndermiş. İşin tadının kaçtığını ve sonunun kötü olduğunu anlayan kadı, mahkeme günü her iki danayı da getirtip, mahkeme binasının iç avlusuna bağlamış. Davacı, davalı, yalancı şahitler ve izleyiciler önünde makamına kurulup, şöyle demiş:

“Bu davayı görmek için, uzun süre düşündüm. Ben rüşvete itibar etmeden, adalet için çalışırım. Ancak gelin görün ki, her iki taraf da rüşvet olarak evime birer dana göndermiş. Şimdi aşağıya inip, kimin haklı, kimin haksız olduğunu danalara bakarak anlayalım.”

Advertisement

İzleyenler şaşkınlık içinde avluya inerler. Kadı efendinin emri ile, danalar kuyruklarından birbirine bağlanır ve kuyruk altları yağlanarak, birer de diken batırı-lır. Hayvancıklar böğürerek birbirlerini aksi yönde çekmeye başlayınca, Kadı bağırır:

“Kimin danasının kuyruğu koparsa, o taraf haksız çıkacak ve adalet yerini bulacaktır.”

Kısa bir çekişmeden sonra, hilekârın getirdiği dananın kuyruğu kopmuş ve hayvan can acısıyla sokağa fırlamış. Kadı da bu yolla kendini kurtarıp, bu deyimin dilimize girmesine sebep olmuş.


Leave A Reply