Dispanser Nedir?

0

Dispanser nedir? Dispanser ne demek? Dispanserler ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Hastalara ayakta bakan, ufak çapta tedavi eden, İlaç veren bakım evidir. Hastaneden başlıca farkı, dispanserlerde yatak bulunmaması, hastaların yatmadan tedavi görmeleridir.

Advertisement

Dispanserlerde hastalar parasız olarak veya ufak bir ücret karşılığında muayene edilir, gerekirse kanı, idrarı tahlil edilir, röntgen flimleri çekilir, aşı yapılır.

İlk dispanserler Avrupa’da çeşitli yardım kurumlarınca kurulmuştur. XIX. yüzyılda bu sağlık merkezlerinin sayısı arttı, imkanları daha genişledi. Halkın, sağlığına karşı gittikçe daha çok ilgi göstermesi de dispanserlerin gelişmesine yardım etti.

Bazı dispanserlerde, bir poliklinik gibi, her çeşit hastalığın muayenesi yapılır; bazıları da bir tek hastalığa ayrılmıştır. Bunların başında verem dispanserleri, zührevi hastalıklar dispanserleri gelir. Memleketimizde devlet eliyle açılan dispanserlerin çoğu bu şekilde tek ihtisas dispanseridir. Bilhassa verem dispanserleri bu hastalığın yayılmasını önlemekte, halkın korunmasını sağlamakta çok faydalı olmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply