Dost Nedir? Sözlük Anlamı, Dost İle İlgili Bileşik Kelimeler, Deyimler, Terimler

0
Advertisement

Dost ne anlama gelir? Dost kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Dost Sözlük

Dost Nedir? – Sözlük Anlamı

“Dost”

1. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı
2. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo
3. Sahibine sevgi gösteren hayvan
4. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse
5. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan

Dost İle İlgili Atasözleri ve Anlamları
Dostluk ve Arkadaşlık İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Dost Kelimesi İle İlgili Bileşik Kelimeler ve Terimler

“dost acı söyler ” “yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler” anlamında kullanılan bir söz
“dost ağlatır, düşman güldürür ” “dost olan kimsenin söylediği söz, acı da olsa insanın iyiliği içindir.” anlamında kullanılan bir söz
“dost başa, düşman ayağa bakar ” “iyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir” anlamında kullanılan bir söz
“dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur ” “dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt” anlamında kullanılan bir söz
“dost dostun ayıbını yüzüne söyler ” “gerçek dost uyarmak, kusurun düzeltilmesini sağlamak amacıyla ayıbı yüze karşı söyler” anlamında kullanılan bir söz

“dost dostun eyerlenmiş atıdır ” “gerçek dost, arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır” anlamında kullanılan bir söz
“dost edinmek (veya kazanmak) ” bir kişiyi dost olarak kabul etmek
“dost ile ye, iç alışveriş etme ” “alışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir” anlamında kullanılan bir söz
“dost kara günde belli olur ” “gerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz” anlamında kullanılan bir söz
“dost olmak ” yakınlık kurmak, ahbap olmak
“dost sözü acıdır ” “dost olan kimsenin söylediği söz, acı da olsa insanın iyiliği içindir” anlamında kullanılan bir söz

Dost Kelimesi İle İlgili Bileşik Kelimeler ve Terimler

“dost tutmak ” erkek veya kadın evlilik dışı ilişki kurmak
“dosta düşmana karşı ” 1. ele güne karşı
2. dostlara üzüntü vermemek, düşmanları da sevindirmemek için
“dostun attığı taş baş yarmaz ” “dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez” anlamında kullanılan bir söz
“dostlar alışverişte görsün (diye) ” “gösteriş olsun, iş görüyor densin (diye)” anlamında kullanılan bir söz
“dostlar başına ” bir şeyi dostları için de dilemek amacıyla kullanılan bir iyi dilek sözü
“dostlar başından ırak ” sözü edilen kötü bir durumla yakınların karşılaşmaması için söylenen iyi dilek sözü

Advertisement

“dostlar şehit, biz gazi ” tehlikeli işleri başkalarına bırakıp kendileri sonuçtan yararlanmak için bir kenara çekilenlerin bencilliğini anlatan bir söz
“dost canlısı ” Arkadaş canlısı
“dost düşman ” Herkes
“dost kazığı ” Dost bilinen kimseden gelen zarar veya kötülük
“eş dost ” Tanıdıklar
“kadim dost ” Eski dost
“yakın dost ” İçten, samimi kimse
“zendost ” Zampara
“aile dostu ” Ailece tanışılan ve yakın ilişki içinde olunan ahbap
“baba dostu ” 1. Çok eski, hayırlı aile dostu
“Bu, müessesemizin çok eski baba dostu müşterisinin kızına hediyemizdir.” – C. Uçuk
2. Hiçbir yardımda bulunmayan, hayırsız çıkan eski tanıdık kimse
“can dostu ” Pek içten dost, can arkadaşı, candaş
“iyi gün dostu ” Dostlarının sıkıntılı zamanlarında onlardan kaçan kimse
“kara gün dostu ” Sıkıntılı günlerde de dostluğunu sürdüren ve yardımcı olan kimse


Leave A Reply