Arkadaşlık, Dostluk İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Dost Geçen

13
Advertisement

İçinde ve anlamında arkadaşlık, dostluk kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Arkadaşlık, dostluk konulu deyimler ve anlamları.

Arkadaşlık / Dostluk İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Arkadaşlık / Dostluk İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***arkadaş değil, arka taşı
  zarar veren arkadaş için söylenen bir söz.
 • ***aralarından su sızmamak
  aralarında çok yakın, sıkı fıkı arkadaşlık bulunmak: Bir vakitler aralarından su sızmayan o dünya ahiret kardeş hatun kişiler, şimdi birbirlerini çekemiyor, birbirlerinin arkasından söylemediklerini bırakmıyorlardı. -H. Taner.
 • ***arası (araları) açılmak (açık olmak, bozulmak)
  arkadaşlıkları sarsılmak, arkadaşlık bağları kopmak, birbirine darılmak: O ara garajcı ile de araları açıldığından tiyatroculuk oyununu bırakıp dergicilik oyununa geçtiler -H. Taner.
 • ***boyu boyuna, huyu huyuna
  karı koca veya arkadaşlar arasında her bakımdan uygunluk olması gerekir anlamında kullanılan bir söz.
 • ***büyükle büyük, küçükle küçük olmak
  her yaş ve durumdaki kişilere karşı dostça, arkadaşça davranmak.
 • ***canciğer olmak
  birbiriyle çok yakın arkadaş olmak: Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz. -R. N. Güntekin.
 • *** içtikleri su ayrı gitmemek
  sıkı fıkı dost, arkadaş olmak: İçtikleri su ayrı gitmez, her derdini onunla paylaşırdı. -H. Topuz.
 • ***dostlar başına
  bir şeyi dostları için de dilemek amacıyla kullanılan bir iyi dilek sözü: Doğrusu böyle bir düğün dostlar başınaydı. Arkadaşları arasında, günlerden beri hep bunun lafı ediliyordu. -R. Çalapala.
 • ***parmak bozmak
  çocuklar arasında arkadaşlığı sona erdirmek, küsmek.
***bir dostluk kaldı!
mal azaldığında satıcıların kullandığı bir müşteriyi özendirme sözü.
 • ***dost edinmek
  dost kazanmak: Yolda iki dost edinip on gün birisinin, on gün ötekinin erzak torbasından karnını doyurdu. -F. R. Atay.
 • ***dost tutmak
  erkek veya kadın evlilik dışı ilişki kurmak.
 • ***dosta düşmana karşı
  dostlara üzüntü vermemek, düşmanları da sevindirmemek için, ele güne karşı anlamında kullanılan bir söz.
  Deyim
 • ***dostlar alışverişte görsün (diye)
  gösteriş olsun, iş görüyor densin (diye) anlamında kullanılan bir söz.
 • ***dostlar şehit, biz gazi
  alay tehlikeli işleri başkalarına bırakıp kendileri sonuçtan yararlanmak için bir kenara çekilenlerin bencilliğini anlatan bir söz.
 • ***dostluk etmek
  yakınlık kurmak, dost gibi candan davranmak: Lokanta müşterisi hanımlardan kendi kendine tanıştığı, konuştuğu, dostluk ettiği hanımlar var! -M. Ş. Esendal.
 • ***düğün aşıyla dost ağırlanmaz
  ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır anlamında kullanılan bir söz.
 • ***düğün pilavıyla dost ağırlamak
  başkasının kesesinden veya elinden ikramda bulunmak.
 • *** iyi gün dostu olmak
  sadece iyi günlerde görünmek.
BANA ARKADAŞINI SÖYLE,
SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYELİM.
(Cervantes)

İnsanlar, kendilerine benzeyen kişilerle arkadaşlık ederler. Dolayısıyla, arkadaşlarına bakarak, birinin nasıl bir kişi’iğe sahip olduğunu anlayabiliriz.

Bu konuda çok güzel bir atasözümüz var: “Baz bazla, kaz, kazla; kel tavuk, topal horozla.” Yani doğan kuşu, kendine benzeyen doğan kuşuyla; kaz kaz ile; kel tavuk ise, gider topal horozla arkadaş olur. Doğan kuşu ile kaz, arkadaşlık edebilirler mi? Edemezler, çünkü aralarında hiçbir uyum ve benzerlik yoktur. Biri yırtıcı, atılgan; öteki ise alabildiğine yavaş ve uysaldır.

Arkadaş seçerken, düşünceleri, huyları, davranışları bize yakın olanlara bakarız. Örneğin çalışkan bir öğrenci, kendisi gibi çalışkan olan biriyle arkadaş olur. Tembel biriyle, çalışkanın arkadaşlığı uzun sürmez.

Arkadaşınız sporcu mu? Öyleyse, siz de spora bir yakınlık duyuyorsunuz demektir. Arkadaşınız müzikten, resimden mi hoşlanıyor? Şiir mi yazıyor? Sizde müziğe, resme, şiire karşı bir yakınlık vardır.

Advertisement

13 yorum

Leave A Reply