Duha Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Duha Suresi nedir? Duha Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Duha suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Duha Suresi

Duha Suresi Hakkında Bilgi

Duha Suresi; Kuran-ı Kerim’in 93. sûresidir. Mekke’de inmiştir. 11 ayetten oluşur. Sûrenin adı Türkçe ‘kuşluk vakti’ anlamına gelir ve namaz vakitlerinden biridir. Birinci âyette “And olsun o kuşluk vaktine” denildiğinden sure bu adla anılmıştır. Sûre inmeden önce Hz. Muhammed’e uzun süre hiç vahiy gelmemiş, Muhammed de üzülmüştür. Bu nedenle 3. âyet şöyledir: Ya Muhammed, Rabbin seni ne terketti, ne de darıldı..

Rivayete göre, Fecr Suresi’nden sonra ayetlerin inişi bir müddet durmuştur. Bu süreçte Muhammed Allah’ı darılttığını düşündü. Bu surenin inişiyle sessizlik sona erdi ve ayetlerin inişi Muhammed’in ölümü kadar düzenli olarak devam etti.

Duha Suresi Anlamı

 • 1- Andolsun kuşluk vaktine.
 • 2- Ve sakinleştiği zaman geceye ki,
 • 3- Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.
Hz. Peygamber’e vahyin gelişi bir süre için kesilince müşrikler, “Rabbi onu terk etti” dediler. Bunun üzerine bu âyetler indi.
 • 4- Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.
 • 5- Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.
 • 6- O seni yetim bulup da barındırmadı mı?
 • 7- Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi?
 • 8- Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?
 • 9- Öyleyse sakın yetimi ezme.
 • 10- Dilenciyi de azarlama.
 • 11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.

Arapçası

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • 1-3. Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
 • 4. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.
 • 5. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
 • 6. E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
 • 7. Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
 • 8. Ve vecedeke âilen fe agnâ.
 • 9. Fe emmâl yetîme fe lâ takher.
 • 10. Ve emmâs sâile fe lâ tenher.
 • 11. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.

Fazileti

11 ayet olarak gönderilen Duha Suresi tek sayfalık bir suredir. Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed ile alay etmiştir. Peygamberin üzülmesine neden olacak davranışlarda bulunmuşlardır. Hz. Muhammed’i teselli etmek için de bu sure gönderilmiştir.

Advertisement

Kişiler Duha Suresini okumayı kendilerine alışkanlık haline getirdiklerinde hem maddi hem de manevi sıkıntıları azalır. Kişilerin itikadı artar ve daha güçlü bir kişi durumuna gelir. Bu sureyi okuyan kişiler asıl evlerinin dünyadan çok ahiret olduğunu anlamaya başlarlar. Bu kişilerde sabır artar.


Leave A Reply