Düşman İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Düşman Geçen

0

İçinde ve anlamında düşman, düşmanlık geçen deyimler, anlamları ve açıklamaları. Düşman hakkında deyimler ve anlamları.

Arka resim kaynak: pixabay.com

Düşman İle İlgili Deyimler

 • “dosta düşmana karşı”
  dostlara üzüntü vermemek, düşmanları da sevindirmemek için, ele güne karşı anlamında kullanılan bir söz.
 • “düşman başına”
  durumun kötü olduğunu göstermek için kullanılan bir söz: Hele ihtiyarlıkta yatağa düşmek, düşman başına. -A. İlhan.
 • “düşman çatlatmak”
  iyi durum ve başarılarla düşmanı kıskandırmak veya kızdırmak. Kazandığı para ile adeta düşman çatlattı.
 • ” düşman (düşmanı) kesilmek”
  düşman olmak, düşman gibi görmek: Şu dakika yalnız bu memleketin değil, bütün insanlığın düşmanı kesilmişti. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • “düşman olmak”
  kin beslemeye başlamak.
 • “el arı düşman gayreti”
  dosta düşmana karşı küçük düşmemek için çaba gösterme” anlamında kullanılan bir söz.

Düşman Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Düşman”
  1. Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı
  2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
  3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
  4. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)
  5. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse
  6. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse
 • “düşman başına ”
  durumun kötü olduğunu göstermek için kullanılan bir söz
 • “düşman çatlatmak ”
  iyi durum ve başarılarla düşmanı kıskandırmak veya kızdırmak
 • “düşman düşmana gazel (veya Yasin) okumaz ”
  “düşmandan ancak kötülük beklenir” anlamında kullanılan bir söz
 • “düşman (veya düşmanı) kesilmek ”
  düşman olmak, düşman gibi görmek
 • “düşman olmak ”
  kin beslemeye başlamak
 • “düşmanı denize dökmek ”
  düşmanı denize kadar sürüp yok etmek
 • “düşmanın karınca ise de hor bakma ”
  “düşmanın ne kadar güçsüz olursa olsun dikkat et, uyanık ol” anlamında kullanılan bir söz
 • “düşman ağzı ”
  1. Düşmanın uydurduğu söz
  2. Bir durumu kötü gösteren söz
 • “dost düşman ”
  Herkes
 • “can düşmanı ”
  Aşırı düşmanlık güden kimse
 • “ekmek düşmanı ”
  Bir ailede geçimin sağlanmasına katılmayan kimse
 • “ırz düşmanı ”
  Cinsel zevki için her türlü yasa ve töreyi çiğnemekten çekinmeyen kimse
 • “kaşık düşmanı ”
  Kadın, eş
 • “tuz ekmek düşmanı ”
  İyilikbilmez

Leave A Reply