Egemenlik İle İlgili Cümleler, Egemenlik Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Egemenlik ile ilgili cümleler. Egemenlik kelimesi içeren “Egemenlik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Sözünün Anlamı

Egemenlik Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
 2. Türkler yüzyıllardır bu topraklarda egemenliklerini sürdürmüşlerdir.
 3. Kurtuluş savaşında Türk halkı egemenliğini kazanmak için var gücüyle savaşmıştır.
 4. Egemenlik, bizlere vatan toprakları için şehit olan atalarımızın ve Atatürk’ün armağanıdır.
 5. Milli egemenlik, bir ülkenin vatandaşlarının yönetimde söz sahibi olmasıdır.
 6. Atatürk’ün Türkiye de milli egemenlik ilkesini tam anlamıyla gerçekleştirmesi ise TBMM’nin açılması ile olmuştur.
 7. Biz Türkler hiç kimsenin egemenliği altında yaşayabilecek bir toplum değiliz.
 8. Ulusumuzun en önemli egemenlik sembolü Ay Yıldızlı al bayrağımızdır.
 9. Egemen olmayan devlet olmaz; kaynağını Devlet’ten almayan egemenlik de olmaz.
 10. Egemenlik, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir.
 11. Egemenliği halka dayandıran görüşle demokrasi fikri ilk kez 19. yüzyılda bağdaştırılmaya başlamış ve ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında genel kabul görmüştür.
 12. Siyahların bir bölümü başka ülkelere göç ederken, plantasyonları işleten beyaz tüccarlar egemenliklerini korudular.
 13. Kökenleri, dilleri ve tarihleri farklı olmakla birlikte, Avrupalı ekonomik ve siyasal güçlerin egemenliği altında Afrikalı ve Asyalı köle işçilerinkine çok benzer deneyimlerden geçen Antil halkları, birçok ortak kültür öğesini paylaşırlar.
 14. 1329’da Floransa’nın egemenliği altına girdi.
 15. Antiokhos’un ölümüyle Selevkosların Fırat Irmağının doğusundaki egemenliği son buldu.
 16. Katolik İmparator V. Karl’ın Avrupa’yı egemenliği altına alma çabalarının başarıya ulaşması durumunda Protestanların durumunun kötüleşeceğini görerek büyük bir Protestan ittifakı oluşturmaya çalıştı.
 17. 1329’da Floransa’ nın egemenliği altına girdi.
 18. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz nelerdir, özellikleri nelerdir?
 19. Atatürk’ün hürriyet, demokrasi, egemenlik ve bağımsızlık konularındaki düşüncelerini, 19 Mayıs 1919’dan yola çıkarak yaptığı uygulamalar net bir şekilde anlatmaktadır.
 20. Egemenlik, bir siyasal iktidarın, ülke içinde güvenliği sağlama, ülke dışında ise bağımsızlığı temsil etme yetkisi ve ayrıcalığıdır.
 21. Ulusal Egemenlik kavramı tam olarak halkın devlet üzerinde ki gücünün tam ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesidir.
 22. Cumhuriyet yönetiminde halk, egemenliği elinde tutar, bu egemenliğini belli süreler için seçtiği kişilere devreder ancak bu kişilerinde iktidarı başka kişilerle paylaşma hakkını vermez.

Leave A Reply