Ekmek İle İlgili Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları – Ekmek Geçen Atasözü

2

İçinde ekmek kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Ekmek hakkında atasözleri ve anlamları.

ekmek atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ekmek İle İlgili Atasözleri

 • ***açın gözü ekmek teknesinde olur
  kişinin tek düşüncesi, yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir.
 • ***açın koynunda (karnında) ekmek durmaz (eğleşmez)
  kazancı yetmeyen kişi, eline geçeni hemen harcar, yarını için bir şey saklayamaz.
 • ***ağaç yeşert meyve getirsin, oğlan büyüt ekmek getirsin
  erkek evlat meyve veren ağaç gibidir, günü gelince evin geçim yükünü hafifletir.
 • ***baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği
  bir kadın için babasının veya çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok kötü bir durumdur; onun gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer, kocasının evi, serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır.
 • ***buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
  görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin.
 • ***ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını
  bir girişimden iyi sonuç almak isteyen, o işin temelini sağlam kurmalıdır.
 • ***eken biçer, konan göçer
  her davranış doğal sonucuna varır; emek verip ekin eken ürün alır, gezerken bir yerde konaklayan oradan kalkarak başka bir yere gider.
 • ***ekmeden biçilmez
  emek vermeden beklenen bir sonuca erişilmez.
 • ***ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver
  verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun, her iş uzmanına yaptırılmalıdır.
 • ***ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur
  verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır.
 • ***ekmeğini ekmekçiye ver, yarısını yerse helal olsun
  verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun, her iş uzmanına yaptırılmalıdır.
 • ***ekmek aslanın ağzında
  geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir.
 • ***ekmek istemez su istemez
  hiçbir masrafı yoktur.
 • ***ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır
  insanların kazançlarına, rızıklarına engel olanlara bir gün aynı şeyler yapılır.
 • ***ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil
  iyi nitelikli işler kullanılan araç elverişsiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez.
 • ***er ekmeği er kursağında kalmaz
  bir kimseden iyilik gören kişi mertse bunun altında kalmaz, kendisi de ona iyilik yapmaya çalışır.
***er ekmeği, meydan ekmeği
kadın, kocasının kazancını rahatça yer.
 • ***er olan ekmeğini taştan çıkarır
  azimli kimse geçim yolunu bulmak için en güç işlerle bile uğraşmaktan yılmaz.
 • ***et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
  bilgili ve görgülü kişi, iş başında ve zengin olmasa da bilgisiz ve görgüsüz kişilerin üstünde yer alır.
 • ***gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar
  kişi, inançları ayrı da olsa, hoşlanmasa da geçimini sağlayan kimseye hizmet eder.
 • ***herkes ektiğini biçer
  nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
 • ***herkesin hamuru ekmeğine göredir
  bir iş için yapılacak hazırlık, gereksinim ölçüsünde olmalıdır.
 • ***hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten
  hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz, nitekim kadının namusunu satmış sayılması için bir öpücük vermiş olması yeter.
 • ***kasımdan on gün evvel ek, on gün sonra ekme
  ekim zamanı kasımdan on gün önce biter, kasımdan on gün sonra ekilen tohum verimli olmaz.
 • ***kişi ektiğini biçer
  nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
 • ***komşu ekmeği komşuya borçtur
  komşunuz size bir ikramda bulunur, bir şey armağan ederse siz de ona ikramda bulunmalı, armağan vermelisiniz.
 • ***köpek ekmek veren (yediği) kapıyı tanır
  köpek bile kendisini besleyen yeri bilir, davranışlarıyla duygularını belli eder, insan da bundan ders almalı, gördüğü iyiliği unutmamalıdır.
***ne ekersen onu biçersin
nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
 • ***olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş
  şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diyerek istediğimiz sonuca varamayız, elde etmek istediğimiz sonucu istekle değil çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.
 • ***osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane
  1) zaten zayıf, hastalıklı kişi sağlığının bozulmasını önemsiz etkenlere bağlar; 2) davranışları beğenilmeyen kişi sudan sebeplerle kendisini mazur göstermeye çalışır.
 • ***rüzgâr eken fırtına biçer
  herkesin zarar görmesine yol açacak işler yapan kimse, çok sert tepkilerle karşılaşır ve sonunda en büyük zarara kendisi uğrar.
 • ***sana taşla vurana sen aşla (ekmekle, pamukla) var (dokun)
  sana sert davranana sen yumuşak davran.
 • ***serçeden korkan darı ekmez
  tehlikeleri gözde büyüterek işe girişmekte çekingen davrananlar amaçlarına ulaşamazlar.
 • ***şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar
  kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.
 • ***şeytanla ortak buğday eken samanını alır
  ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.
 • ***toprağı işleyen, ekmeği dişler
  işini yapması gerektiği biçimde yapan kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.
 • ***tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur
  iyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik eden kişinin sonu iyi olmaz.
 • ***umut, fakirin (garibin) ekmeğidir
  yoksul kişi, hep yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.
 • ***üçlenmemiş eken, olmamış eker
  gerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi olumlu sonuç alamaz.
 • ***yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir
  seni korumalarını istediğin kimselerle aynı nitelikleri taşımıyorsan onların yanında barınamazsın.

Azıcık Aşım Kaygısız Başım:

ANAFİKİR: Zengin olup sorunlara boğulmaktansa, orta halli olup huzurlu olmak daha iyidir.

İnsanların iç huzuru içinde yaşamları, her türlü teal varlığından daha iyidir. Başlangıçta ihtiyaç gidermekten kaynaklanan yoğun çalışma sonucu büyük mal varlığına kavuşan kişilerin çoğalan işleri ve bu işlerin yarattığı düşünceler, iç huzuru alır, götürür. Dinlenme, eğlenme ihtiyaçları da yoğun işler arasında yok olur, gider. Sonunda da kişinin ruhsal dengesi bozulur, sağlığı yiter. Sağlık her türlü mal varlığından daha değerlidir. Kaybedilince değeri anlaşılır ama o zaman da iş işten geçmiş olur. Bu nedenle ihtiraslı olmamalı, iç huzurunu aşırı mal varlığına her zaman tercih etmeliyiz.


2 yorum

Leave A Reply