Ekmek İle İlgili Atasözleri Anlamları ve Açıklamaları – Ekmek Geçen Atasözü

2
Advertisement

İçinde ekmek kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Ekmek hakkında atasözleri ve anlamları.

ekmek atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Ekmek İle İlgili Atasözleri

 • ***açın gözü ekmek teknesinde olur
  kişinin tek düşüncesi, yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir.
 • ***açın koynunda (karnında) ekmek durmaz (eğleşmez)
  kazancı yetmeyen kişi, eline geçeni hemen harcar, yarını için bir şey saklayamaz.
 • ***ağaç yeşert meyve getirsin, oğlan büyüt ekmek getirsin
  erkek evlat meyve veren ağaç gibidir, günü gelince evin geçim yükünü hafifletir.
 • ***baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği
  bir kadın için babasının veya çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok kötü bir durumdur; onun gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer, kocasının evi, serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır.
 • ***buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
  görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin.
 • ***ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını
  bir girişimden iyi sonuç almak isteyen, o işin temelini sağlam kurmalıdır.
 • ***eken biçer, konan göçer
  her davranış doğal sonucuna varır; emek verip ekin eken ürün alır, gezerken bir yerde konaklayan oradan kalkarak başka bir yere gider.
 • ***ekmeden biçilmez
  emek vermeden beklenen bir sonuca erişilmez.
 • ***ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver
  verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun, her iş uzmanına yaptırılmalıdır.
 • ***ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur
  verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır.
 • ***ekmeğini ekmekçiye ver, yarısını yerse helal olsun
  verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun, her iş uzmanına yaptırılmalıdır.
 • ***ekmek aslanın ağzında
  geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir.
 • ***ekmek istemez su istemez
  hiçbir masrafı yoktur.
 • ***ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır
  insanların kazançlarına, rızıklarına engel olanlara bir gün aynı şeyler yapılır.
 • ***ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil
  iyi nitelikli işler kullanılan araç elverişsiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez.
 • ***er ekmeği er kursağında kalmaz
  bir kimseden iyilik gören kişi mertse bunun altında kalmaz, kendisi de ona iyilik yapmaya çalışır.
***er ekmeği, meydan ekmeği
kadın, kocasının kazancını rahatça yer.
 • ***er olan ekmeğini taştan çıkarır
  azimli kimse geçim yolunu bulmak için en güç işlerle bile uğraşmaktan yılmaz.
 • ***et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
  bilgili ve görgülü kişi, iş başında ve zengin olmasa da bilgisiz ve görgüsüz kişilerin üstünde yer alır.
 • ***gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar
  kişi, inançları ayrı da olsa, hoşlanmasa da geçimini sağlayan kimseye hizmet eder.
 • ***herkes ektiğini biçer
  nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
 • ***herkesin hamuru ekmeğine göredir
  bir iş için yapılacak hazırlık, gereksinim ölçüsünde olmalıdır.
 • ***hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten
  hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz, nitekim kadının namusunu satmış sayılması için bir öpücük vermiş olması yeter.
 • ***kasımdan on gün evvel ek, on gün sonra ekme
  ekim zamanı kasımdan on gün önce biter, kasımdan on gün sonra ekilen tohum verimli olmaz.
 • ***kişi ektiğini biçer
  nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
 • ***komşu ekmeği komşuya borçtur
  komşunuz size bir ikramda bulunur, bir şey armağan ederse siz de ona ikramda bulunmalı, armağan vermelisiniz.
 • ***köpek ekmek veren (yediği) kapıyı tanır
  köpek bile kendisini besleyen yeri bilir, davranışlarıyla duygularını belli eder, insan da bundan ders almalı, gördüğü iyiliği unutmamalıdır.
***ne ekersen onu biçersin
nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
 • ***olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş
  şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diyerek istediğimiz sonuca varamayız, elde etmek istediğimiz sonucu istekle değil çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.
 • ***osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane
  1) zaten zayıf, hastalıklı kişi sağlığının bozulmasını önemsiz etkenlere bağlar; 2) davranışları beğenilmeyen kişi sudan sebeplerle kendisini mazur göstermeye çalışır.
 • ***rüzgâr eken fırtına biçer
  herkesin zarar görmesine yol açacak işler yapan kimse, çok sert tepkilerle karşılaşır ve sonunda en büyük zarara kendisi uğrar.
 • ***sana taşla vurana sen aşla (ekmekle, pamukla) var (dokun)
  sana sert davranana sen yumuşak davran.
 • ***serçeden korkan darı ekmez
  tehlikeleri gözde büyüterek işe girişmekte çekingen davrananlar amaçlarına ulaşamazlar.
 • ***şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar
  kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.
 • ***şeytanla ortak buğday eken samanını alır
  ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.
 • ***toprağı işleyen, ekmeği dişler
  işini yapması gerektiği biçimde yapan kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.
 • ***tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur
  iyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik eden kişinin sonu iyi olmaz.
 • ***umut, fakirin (garibin) ekmeğidir
  yoksul kişi, hep yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.
 • ***üçlenmemiş eken, olmamış eker
  gerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi olumlu sonuç alamaz.
 • ***yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir
  seni korumalarını istediğin kimselerle aynı nitelikleri taşımıyorsan onların yanında barınamazsın.


2 yorum

Leave A Reply