Émile Durkheim Sosyolojiye Katkıları Çalışmaları Düşünceleri Nelerdir?

0

Émile Durkheim kimdir ve sosyoloji alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır? Émile Durkheim sosyolojisi, düşünceleri, çalışmaları ve katkıları hakkında bilgi.

Émile Durkheim Sosyolojiye Katkıları;

Emile Durkheim

Kaynak: commons.wikimedia.org

EMILE DURKHEIM (1858-1917)

Emile Durkheim, öncelikle sosyoloji yönteminin kurallarını belirleyerek bir yöntembilim yaratmış olmasıyla, sosyolojinin bir bilim olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ortaya koyduğu sosyoloji sistemi ve metodolojisi nedeniyle modern sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir..

Toplumsal olayların kendine has özellikleri vardır ve bu nedenle ayrı bir inceleme alanının konusunu meydana getirir. Sosyoloji de başka hiçbir bilim tarafından araştırılmayan bu olayları inceleyen bağımsız bir bilimdir.

Durkheim’a göre toplumsal olayların iki temel özelliği vardır:

  1. Birey bilincinin dışında olma
  2. Bireye kendisini zorla kabul ettirme.

Toplumsal olgu ise bireysel görünüşlerden bağımsız, belli bir toplum alanında genel olan her şeydir.

Bu şekilde tanımlanan toplumsal olguları incelemenin ilk ve en temel kuralı, onları nesneler gibi düşünmektir. Toplumsal olaylar da ancak nesneler gibi ele alınırlarsa anlaşılabilirler.

Durkheim’a göre toplum, kendisi üzerine ancak “ortak bilinç”le düşünebilir. Ortak bilinç, bir toplumu oluşturan bireylerin bütününde ortak olan ve onlar olmadan toplumun varolamayacağı düşünce, değer, inanç ve bilgilerdir.

Ortak bilincin varlığı, toplumsal dayanışmayı sağlar. Toplumsal dayanışmanın iki temel biçimi vardır:

1) MEKANİK DAYANIŞMA:

Bireylerin benzerlikleri üzerine kuruludur, bu nedenle toplumla tam bir bütünleşme vardır. Bireyleri birbirine bağlayan şey düşüncelerinde, inançlarında görülen birliktir. Bireylerin bilinçleri toplumsal bilinç içinde erimiştir.

sosyoloji

Kaynak: pixabay.com

2) ORGANİK DAYANIŞMA:

Farklılıklar üzerinde temellenmiştir, toplumla bütünleşme tam değildir, bireycilik baskındır. Toplumda bireyler, birbirleriyle her birinin ayrı bir görevi olduğu ve birbirlerine ihtiyaç duydukları, birbirlerini tamamladıkları için dayanışma içindedirler.

Bu iki dayanışma biçimi toplumların gelişiminin iki aşamasına karşılık gelir; toplumsal işbölümü zayıf olduğunda mekanik dayanışma ortaya çıkacaktır, işbölümü gelişip çeşitlendiği zaman toplumda organik dayanışma ortaya çıkar.

Toplumların gelişmesi Durkheim’da “İşbölümü” kavramı temelinde açıklanmıştır, işbölümü burada, ekonomik bir kurum olmaktan öte, pratik işleyişinde insan davranışlarından hukuka, siyasi rejimden ekonomik örgütlenmeye ve dini inanca kadar bütün toplumsal olayları belirleyen temel neden olarak anlaşılmıştır. Durkheim’ın “işbölümü” kavramıyla vurgulamaya çalıştığı en önemli nokta, bir toplumsal düzenden bir başka toplumsal düzene geçişte ortaya çıkan toplumsal sorunlar ile bireyleri birbirine ve topluma bağlayan toplumsal ilişkilerin niteliği olmuştur.


Leave A Reply