Osman Dede Efendi Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Osman Dede Efendi Kimdir ve ne yapmıştır? Osman Dede Efendi’nin hayatı, eserleri, nelerdir? Miraciye nedir? Osman Dede Efendi hakkında bilgi.

Osman Dede Efendi

Advertisement

Osman Dede Efendi (1652-1729)

Kutb-ı Nayi diye tanına büyük bir Türk dini eserler bestecisidir. Ünlü bir Mevlevi ailesindendir. Konya’dakinden sonra Mevlevi dergahlarının en büyüğü olan Galatalı Mevlevihanesinde 1679-1697 arasında 18 yıl neyzenbaşı, 1697-1729 arasında 32 yıl da şeyh olmuştur.

Osman Dede Bey Efendi, devrinin büyük ney virtüozu olarak tanınmıştır. Bu arada bir “elifba notası” icat etmiş, bu nota hakkında bir de kitap yazmıştır. Ayrıca, Farsça manzum “Rabt-ı Tabirat-ı Müsiki” adıyla bir nazariyat kitabı bırakmıştır. Her çeşitten yüzlerce eser bestelemişse de bestelerinden zamanımıza kalanları Segah Miraciye, Hicaz, Uşşak, Rast ve Çargah makamlarında 4 Mevlevi ayini, 10 dini Peşrev, 1 dini saz semavisi, güftesi Şirazlı Sadi’nin olan 1 Nakış Yürük Semai’den ibaret 18 parçadır.

Şaheseri klasik Türk müziğinde şimdiye kadar yazılmış eserlerin en büyüğü sayılan “Miraciye” dir. Segah’la başlayıp Isfahan’la biten, 30 makam bölümünü, binlerce makam geçkisini içine olan bu muazzam eserin 122 beyitlik bir mesnevi şeklinde olan güftesini de kendi yazmıştır. Eser Hz. Peygamber’in miracını anlatır. Bu büyük eser, edition critique denilen ilmi metodla Dr. S. Ezgi tarafından yayınlanmıştır.

Advertisement


Leave A Reply