Evrim Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Evrim hakkında kısa temel bilgiler. Evrim nedir ne demektir ne anlama gelir? Evrim teorisini ilk ortaya atan bilim adamları ve felsefeciler.

Evrim Nedir?

Evrim basamak basamak ortaya çıkan biçim değiştirmesi olarak tanımlanabilir. Bütün canlı varlıkların biçim değiştirmeleri bilimin evrim görüşü ile incelenir.

Hepimiz soyumuzun köklerinin nereye dayandığını, hayatın nasıl başladığını, ne gibi değişiklikler geçirdiğini merak ederiz. Bilim adamları da bu soruların karşılıklarını bulmaya çalışmışlar, en sonunda birtakım sonuçlara varmışlardır.

evrim
Evrimi ikiye ayırabiliriz: 1) Organik evrim; 2) İnorganik evrim.

1.— Organik Evrim: Hayvan ve bitkilerin devamlı ve sistemli bir şekilde daha önceki hallerini bırakıp biçim değiştirmeleridir.

2.— İnorganik Evrim: Fiziksel çevrenin şekil almamış maddelerden meydana gelişidir.

Advertisement

Evrim konusu ile ilk uğraşanlar Eski Yunan yazarlarıdır. Bunlardan Thabes, Empedokles, Demokritos, Aristoteles evrime inanmışlar kendilerine göre bazı teoriler ileri sürmüşlerdi. Ortaçağ’da, kiliselerin sıkı baskısı yüzünden evrim teorisiyle ilgilenen çıkmadı. O devirde her olay dini inanışlarla izah ediliyordu. XV. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bilimsel görüşlere, denemelere yer verilmeye başlanınca evrim teorisi de yeniden bilim adamlarını düşündürmeye başladı.

Francis Bacon, Descartes, Leibniz, Immanuel Kant gibi ünlü filozoflar evrim teorileriyle ilgili eserler yazdılar ve yeni teoriler ileri sürdüler.

Ünlü Fransız bilgini Georges Buffon‘un (1707-1788) evrim konusunda ileri sürdüğü fikirler kendisinden sonra gelen bilim adamlarını etkisi altında bırakmıştır.

Charles Darwin

Unlü İngiliz bilim adamı Charles Darwin‘in büyükbabası Erasmus Darwin evrime inanmıştı. Alman şair ve filozofu Goethe‘nin “metamorfoz teorisi” de bitkilerdeki evrimi anlatır. Bu teori sayesinde Goethe evrimci filozoflar arasında yer almıştır. Evrime inanan bilim adamlarının sayıları her gün artıyordu. Bu teorileri bir araya toplayıp kesin bir şekil vermek gerekiyordu. Onu da Charles Darwin yaptı. Evrim teorilerini düzene koyup bilimsel tanımını, açıklanmasını yaptığı için evrime “Darwinizm” de denilir. Darwin, tam yirmi yıl evrim üzerinde çalışmıştır.

Bilim adamlarının yaptıkları açıklamaya göre evrim tamamlanmış bir oluşum değildir, devam etmektedir ve daha da devam edecektir. Evrimcilerin iddialarına göre çevrenin evrim üzerindeki etkileri çok büyüktür. Canlı yaratıklar, bulundukları çevreye göre değişmek ihtiyacını duyarlar, kabiliyetleri yeterince de değişirler. Böylece, ortaya birtakım belirli özellikler çıkar. İnsanlar da, evcil hayvanlar yetiştirmekle, bitkileri üretmekle, evrim hareketine katılmışlardır, çünkü yabani hayvanlar evcilleşirken çevrelerine göre değişmişlerdir.

Canlı yaratıkların çok eski çağlardan beri evrime bağlı olduklarını toprak altından çıkan fosillerden öğreniyoruz. Bazı hayvanlar, ilk atalarının geçirdikleri evrimi doğdukları günden olgunluğa geldikleri güne kadar tekrar yaşarlar. Buna en güzel örnek attır: Annesinin karnındayken eski at nesillerini hatırlatacak şekiller alır, en sonunda normal şeklini bulur. Böceklerde de aynı hal göze çarpar. Böceklerin ilk ataları tırtıl şeklinde hayvancıklardı. Yeni doğan çekirge, daha birçok böcekler aynı şekilde tırtıla benzerler, çeşitli biçimler aldıktan sonra son şekillerini bulurlar.

Advertisement

Darwin’e göre, bütün hayvanlar, bitkiler, şekillerini kendilerinden önce yaşamış olan hemcinslerinden almışlardır. Evrim bütün yaratıklarda nesilden nesile devam eder. Her yeni yetişen canlı varlık, kendisini doğuranlardan biraz değişiktir, mutlaka bazı bakımlardan ayrılık gösterir.


Leave A Reply