Ezan Okunurken ve Ezandan Sonra Yapılan Dua ve Anlamı

0
Advertisement

Ezan okunurken dua okunur mu? Evet okunur. Ezan okunurken ve ezan okunduktan sonra okunacak dualar ve Türkçe anlamlarının yer aldığı sayfamız.

Ezan Okunurken Dua Ve Anlamı

Müezzin ezân okurken, ezânı işiten kimse müezzinin dediklerini tekrar eder. Ancak müezzin; “Hayye alessalâh” ve “Hayye alelfelâh” dediğinde, işiten kimse her birinin ardından şöyle duâ eder:

Ezan okunurken yapılan dua

Duanın Anlamı: “Güç ve kuvvet, ancak Allah’tandır.” Hz. Peygamber (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmaktadır:”Ezânı işittiği nizde, müezzinin söylediği gibi söyleyin.”

Hz. Muâviye Allah ondan râzı olsun ezânı işittiğinde;”Eşhedu enne Muhammeden rasûlullah”sözüne kadar müezzinin dediğini tekrarlamış, müezzin; “Hayye alessalâh” dediğinde, o:

“Güç ve kuvvet, ancak Allah’tandır.” demiş, ardından: “Peygamberinizi sallallahu aleyhi ve sellem böyle derken işittim.” demiştir.

Ezandan Sonra Yapılan Dua Ve Anlamı

Ezan Okunurken Ezandan Sonra Yapılan Dua Ve Anlamı

“Allahım! Peygamberin Muhammed’e salât ve selâm eyle.Rab olarak Allah Teâlâ’yı, Peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i, dîn olarak İslâmı kabul ettim. Bu eksiksiz dâvetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesîleyle fazîleti ihsân eyle.O’nu va’dettiğin (cennetteki) Makamı Mahmûd’a kavuştur.” Daha sonra Allah’tan dünya ve âhiret iyiliklerinden dilediğini ister. Rasûlullahsallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurmaktadır:”Müezzini işittiğinizde, onun söylediği gibi söyleyin. Ardından bana salavâtta bulunun.”

Advertisement

Ezandan Sonra Yapılan Dua Ve Anlamı

Peygamberimiz (s.a.v) başka bir hadîste ise şöyle buyurmaktadır:

“Her kim, müezzini işittiğinde:

Ezan Okunurken Ezandan Sonra Yapılan Dua Ve Anlamı

“Şehâdet ederim ki Allah’tan başka hakkı ile ibâdet edilecek hiçbir ilâh yoktur.O birdir ve O’nun hiçbir ortağı yoktur. Yine şehâdet ederim ki Muhammedsallallahu aleyhi ve sellemO’nun kulu ve elçisidir.Rab olarak Allah Teâlâ’yı,Peygamber olarak Muhammedsallallahu aleyhi ve sellem’i, dîn olarak İslâmı kabul ettim. “derse, (küçük) günahları bağışlanır.”

Ezandan Sonra Yapılan Dua Ve Anlamı

Başka bir hadîste şöyle buyurmaktadır: “Her kim, ezânı işittiğinde:

Ezan Okunurken Ezandan Sonra Yapılan Dua Ve Anlamı

Anlamı: “Bu eksiksiz dâvetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım!Muhammed’e vesîleyle fazîleti ihsân eyle.O’nu (cennetteki) va’det tiğin Makamı Mahmûd’a kavuştur.” derse, kıyâmet günü şefâatım ona vâcip olur.”

Başka bir hadîste şöyle buyurmaktadır: “Ezân ile kâmet arasında yapılan duâ, reddolunmaz.”

Advertisement


Leave A Reply