Felak Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Felak Suresi nedir? Felak Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Felak suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Felak Suresi

Felak Suresi Hakkında Bilgi

Felak Suresi; Kuran-ı Kerim’in 113. sûresidir. 5. ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Bu sûreye Kuran-ı Kerim’in 114. (sonucu) suresi olan Nas süresiyle birlikte Muavvezeteyn denilir. Felak sûresinde, Hz. Muhammet’in kişiliğinde tüm Müslümanlara yaratılanların kötülüğünden, büyücülerden, sihirbazlardan, haset edenlerden Allah’a sığınmaları öğütlenir. İslâm din bilginleri sûrenin iniş nedenlerini çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır.

Sabah” diye çevirdiğimiz felak kelimesi “yarmak” anlamındaki felk masdarından isimdir. Yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şeyin sıfatı olarak kullanılmaktadır. Yaygın yoruma göre burada Allah’ın gece karanlığını yarması neticesinde meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder. Ancak, bir sonraki âyetle bağlantısı dikkate alındığında kelimenin, “yokluktan yarılıp çıkan mahlûkat” şeklinde özetleyebileceğimiz daha genel bir anlam içerdiğini kabul etmek gerekir. Buna göre felak kelimesi kâinatın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade eder.

Felak Suresi Özellikleri:

 • Mekke’de indirilmiştir.
 • Beş ayetten oluşmaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim’in yüz on üçüncü süresidir.
 • Felâk, sabah (şafak) anlamına gelmektedir.
 • Adını ilk ayetinde geçen “Felak” kelimesinden almıştır.
 • Felâk ve Nâs surelerine “iki koruyucu” anlamına gelen “muavvizeteyn” denmektedir.

İçeriğini oluşturan unsurlar şunlardır:

 • ***Cahilce yapılan davranışlar
 • ***Kıskançlık ve bozgunculuk yapmak
 • ***İnsana zararlı olabilecek tabiattaki olaylar
 • ***Büyü ve kıskançlık gibi kötülüklerden Yüce Allah’a sığınmak gerektiği

Felak Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • De ki: Feleğin (ya da şafağın) Rabbine sığınırım.
 • Yarattığı şeylerin şerrinden,
 • Yayıldığı zaman karanlığın şerrinden,
 • Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden,
 • Ve haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.

Felak Suresi Arapçası

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Advertisement
 • 1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.
 • 2- Min şerri mâ halak.
 • 3- Ve min şerri ğasigın izâ vegab.
 • 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.
 • 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Fazileti

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbnKesîr, VIII, 550-553).


Leave A Reply