Gençlik, Yetişkinlik ve Yaşlılık Dönemi Ne Zamanı Kapsar? Özellikleri Nelerdir?

0

Yetişkinlik ve Yaşlılık dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Yetişkinlik ve Yaşlılık dönemi gelişim ödevleri.

Yaşlı mutlu

Kaynak: pixabay.com

Genç (İlk) Yetişkinlik Dönemi

Bu dönem yaklaşık olarak 18 ile 30 yaşlar arasını kapsar. Fiziksel gelişimdeki artışın özellikle boy artışının durakladığı dönemdir.

Advertisement
• Genç Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri:

Havighurst’a göre bu dönemin gelişim ödevleri ise aşağıdaki gibi sıralanır:

 • İşe girme,
 • Eş seçme,
 • Aile kurma,
 • Evli yaşamayı öğrenme,
 • Evi idare etme,
 • Çocuk yetiştirme,
 • Vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme,
 • Sosyal gruplara katılıp, diğer insanlarla iyi ilişkiler kurma.

Orta Yaşlılık (Yetişkinlik) Dönemi

Aşağı yukarı 30 ile 60 yaşlar arasındaki dönemdir. Bu dönemde fiziksel açıdan çeşitli değişimler yaşanır ve buna bağlı olarak orta yaşa özgü bazı psikolojik sorunlar yaşanabilmektedir.

• Orta Yaşlılık (Yetişkinlik) Dönemi Gelişim Ödevleri:

Havighurst’a göre orta yaşlılık döneminin gelişim ödevleri ise şunlardır:
Toplumsal sorumluluğa erişme,
Ekonomik standartlara ulaşma,
Çocukların iyi yetişkinler olmasına yardımcı olma,
Boş zamanlarını değerlendirme,
Orta yaşın fizyolojik değişimlerine ayak uydurma.

Yaşlılık (İhtiyarlık) Dönemi

60 yaşından hayatın sonuna kadar olan dönemdir. Fiziksel açıdan en fazla yıpranmanın olduğu, hastalıkların zayıf düşen beden üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yarattığı bir dönemdir. Bu dönemde psikomotor gelişimde çeşitli aksamalar söz konusu olmaktadır, hareketlerin bir kısmının yapılamaması bir kısmında ise yavaşlama meydana gelir.

Advertisement
• Yaşlılık Dönemi Gelişim Ödevleri:

Bu dönem için de çeşitli gelişim ödevleri söz konusudur.
Bu ödevler:

 • Azalan fiziksel güce ve bozulan sağlığa uyum sağlama,
 • Emekliliğe ve azalan gelire uyum sağlama,
 • Eş kaybına uyum sağlama,
 • Yaş grubu ile yakınlık kurma,
 • Toplumsal ve vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirme,
 • Doyurucu fiziksel yaşama düzeni oluşturma ile ilgili ödevlerdir. Bu ödevler hayatın akışını belli bir düzene kavuşturma ile ilgilidir. Örneğin sabah belli bir saatte kalkma, günü planlı yaşayıp günü belli bir saatte bitirme gibi.


Leave A Reply