Hac İbadeti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hac ibadeti nedir? Hac ibadetinin İslamiyette ki yeri ve önemi ile hac ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Kabe

İslam dininin beş rüknünden biridir, yılın belli zamanında toplu olarak törenle Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret etmekten ibarettir. Haccı eda etmiş olanlar, adlarının başına «hacı» sanını getirirler.

Hacca gidecek olan Müslüman’ın hali vakti yerinde olması, seyahatine engel bir durumu bulunmaması gerektir. Hacdan maksat, bütün İslam dünyasından gelen çeşitli kavimleri, yılda bir kere olsun, kardeşlik ve birlik havası içinde yaşatmaktır. Çoğunlukla hac töreninden sonra Medine’ye gidilip bir de Hz. Peygamber’in kabri ziyaret edilmek adettir. Hac günü, Kurban Bayramı’na rastlayan 10 zilhiccedir. Daha önceki iki günde de birtakım törenler varsa da asıl tören o gün olur.

Haccın İslam dininden öncelere uzanan bir tarihi vardır. Peygamber, ıslah ederek, bu müesseseyi yaşatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu devrinde hacca çok önem verilir, bu işin başına «emîru’l-hac» denen yüksek memur getirilirdi. Her yıl Kabe’ye aynı zamanda halife olan Osmanlı İmparatoru tarafından yeni örtü gönderilmesi de çok önemliydi; bu münasebetle yapılan törene «sürre alayı» denirdi. Hacıların 100.000’i aştığı yıllar olurdu.

Advertisement

Hac günü 7 yılda bir kere cumaya rastlar ki, buna «haccu’l-ekber» (en büyük hac) denir. Daha mübarek sayılan böyle hac yıllarında hacı olacakların sayısı daha da çok artar.


Leave A Reply